พศ.เชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรม “หนาวนี้ สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ” ณ ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล ๙ มนต์เพื่อความก้าวหน้า

0
1943

วันนี้ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผอ.ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย และ นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ 2562 โดยนายสุวพันธุ์ กล่าวว่า  มหาเถรสมาคม(มส.) มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมกับวัด สำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ด้วยการจัดกิจกรรมสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม ในวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 1 ม.ค. 2562

โดยในส่วนกลาง มีศูนย์กลางการจัดกิจกรรมที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ และที่พุทธมณฑล  จ.นครปฐม ส่วนภูมิภาคให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม ส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ ชุมชนคนไทย ร่วมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี รวมทั้งการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทั้งนี้พศ. ได้เตรียมโปสการ์ด คำอำนวยพรปีใหม่ของสมเด็จพระสังฆราช พร้อมหนังสือสวดมนต์ เพื่อมอบให้ผู้มาร่วมพิธีที่พุทธมณฑลด้วย

ด้านพระมหาวุฒิชัย กล่าวว่า สำหรับบทสวดมนต์ ที่แนะนำให้พุทธศาสนิกชนสวดในการสวดมนต์ข้ามปี คือ 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า ประกอบด้วย 1.รำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย (อิติปิโส…) 2.โอวาทปาฏิโมกข์ (ละชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์) 3.อภิณหปัจเจกขณ์ 5 (ธรรมดาแห่งชีวิต 5) 4.มงคลสูตร (เหตุแห่งความสุข 38 ประการ) 5.ปราภวสูตร (เหตุแห่งความทุกข์) 6.กรณียเมตตสูตร (วิธีฝึกเมตตาภาวนา) 7.ภัทเทกรัตตสูตร (วิธีเจริญสติอยู่กับปัจจุบัน) 8.ปัพพโตปมสูตร (วิธีเจริญมรณัสสติ) 9.ธรรมจักกัปปวัตนสูตร (อริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8)

“อานิสงส์แห่งการสวดมนต์ข้ามปี เมื่อมีคนจำนวนมากๆ เข้าไปรวมกันอยู่ในวัดวาอาราม ในศาสนสถาน ในสำนักสงฆ์ ใครก็ตามที่เข้าไปอยู่บรรยากาศอย่างนั้นต้องปลอดภัย ปลอดภัยจากยาดองของเมาทั้งหลาย ปลอดภัยจากการทะเลาะเบาะแว้ง ตีรันฟันแทงกัน นี้คืออานิสงส์ที่เห็นได้ชัด เมื่อหลายปีก่อนอาตมาเคยจัดสวดมนต์ข้ามปีที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน พอวันรุ่งขึ้นได้ยินข่าวมีผู้เสียชีวิตในร้านอาหารซึ่งห่างจากศูนย์ไปประมาณ 2-3 กิโลเมตร ถามว่าเคาท์ดาวน์เหมือนกันทำไมต้องเสียชีวิต จึงทราบว่าคนที่ตายเข้าไปร้องเพลงกันในร้านคาราโอเกะ แล้วทะเลาะกันเองกับเพื่อนที่มาด้วยกัน ใช้ขวดเหล้านั้นทุบแตกแล้วทิ่มแทงกันจนเสียชีวิต ส่วนคนที่มาสวดมนต์หมื่นกว่า ไม่มีใครเป็นอะไรสักคน ผิดกับส่วนที่ฉลองกันไม่ถึง 10 คน มีคนตาย เพราะฉลองกันอย่างขาดสติ ฉะนั้นในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถ้าเข้าไปสวดมนต์จะปลอดภัย ได้อานิสงส์ อีกทั้งยังได้อยู่ร่วมกันกับคนอันเป็นที่รัก อาตมาจึงขอเรียกโอกาสนี้ว่าชั่วโมงทองคำ ร่วมกับสวดมนต์ ร่วมกันฟังเทศน์ ได้ร่วมกันเจริญจิตตภาวนา” พระมหาวุฒิชัย กล่าว

ทั้งนี้ การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล “สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ 2562” พศ.ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน สืบเนื่องจากปัญหาการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คนไทยจำนวนมากมักนิยมที่เน้นความสนุกสนาน รื่นเริง การเลี้ยงสังสรรค์ด้วยการดื่มสุราและของมึนเมา ทำให้เกิดอุบัติเหตุ สูญเสีย และเกิดการทะเลาะวิวาท ดังนั้น รัฐบาลและมหาเถรสมาคม(มส.) จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยการจัดกิจกรรมสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม 2562