พศ.-วัดไร่ขิง จัดประชุมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่าง ชูวัดพัฒนาฯเป็นหัวหอกการเผยแผ่-สร้างศาสนทายาท ไม่เน้นเครื่องรางของขลัง

0
1320

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. นายกนก แสนประเสริฐ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2559 ที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ว่า วัดพัฒนาตัวอย่างถือเป็นความภูมิใจของแต่ละวัด เพราะมีการพัฒนาวัดจนดีขึ้นกว่าวัดอื่น แต่ความดีของแต่ละวัดไม่เหมือนกัน จึงต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กัน ซึ่งต้องหาทางพัฒนาให้ยั่งยืน ขณะเดียวกันกองพุทธศาสนสถาน ควรหาแนวทางในการส่งเสริมวัดพัฒนาตัวอย่างให้เกิดความยั่งยืนด้วย

นายกนก กล่าวต่อไปว่า สำหรับการพัฒนาวัดนั้น อยากให้ยึดแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามภาระงานของคณะสงฆ์ 6 ด้าน ตามที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้เห็นชอบไปแล้ว โดยในส่วนการพัฒนาสาธารณูปการนั้น ปัจจุบันพระชั้นผู้ใหญ่ จะเน้นในการสร้างวัดให้บรรยากาศร่มรื่น มีธรรมะสอดแทรกในจุดต่างๆ ของวัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี รวมทั้งสร้างอาคารสถานที่ให้ผู้ที่เข้ามาวัดรู้สึกเหมือนเป็นบ้าน เพื่อให้คนอยากที่จะเข้าวัด ไม่ควรเน้นเรื่องการสร้างโบสถ์ วิหารที่ใหญ่โต ทั้งควรหาทางที่จะสร้างศาสนทายาทให้มีมากขึ้น เพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่า จำนวนสามเณรลดลงอย่างมาก ส่งผลให้บางจังหวัดมีวัดที่ขาดเจ้าอาวาสเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีพระที่มีจำนวนพรรษาตามเกณฑ์ที่จะเป็นเจ้าอาวาสวัดได้ ส่วนเรื่องการเผยแผ่นั้น ต้องหาช่องทางในการเผยแผ่ หาคนรุ่นใหม่มาช่วย เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่คนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้วัดพัฒนาตัวอย่าง ถือเป็นหัวหอกในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงไม่ควรเน้นในเรื่องเครื่องราง ของขลัง แต่ควรส่งเสริมด้านการปฏิบัติธรรม การศึกษาพระบาลี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา