พศ. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

0
152

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๗.๓๐ น. รัฐบาลร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระราชาคณะและพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป ประกอบพิธี โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วยนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.นิยม เวชกามา ประธานที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นายวราวุธ ยันต์เจริญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

การนี้ นางกณิกนันท์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(รองผอ.พศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีและปฏิบัติพิธี พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์

นอกจากนี้ ได้มีจัดกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมนำกล่าวน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

****************************************************************