พศ.รอตร.ส่งสัญญาณแจ้งความ “หมอปลา” มส.รับทราบกมธ.ศาสนาฯ เสนอแก้พ.ร.บ.คณะสงฆ์ เพิ่มโทษอาญาพระต้องอาบัติปาราชิก

0
276

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ตามที่พศ.ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับ “หมอปลา” หรือ นายจีรพันธ์ เพชรขาว ที่มีการบุกเข้าในกุฏิสงฆ์ ในหลายวัด โดยที่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งทางพศ.ได้มีการทำหนังสือแจ้งเบาะแส ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจใน 9 พื้นที่แล้วนั้น ขณะนี้คงต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามที่พศ.ได้ให้ข้อมูลไป จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการแจ้งมาที่พศ.ต่อไปว่า จะให้ไปดำเนินการแจ้งความในพื้นที่ใดบ้าง ส่วนมาตรการในการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสามเณรประพฤติตัวไม่เหมาะสม รวมทั้งแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเดียวกับหมอปลาขึ้นอีกนั้น ทางพศ.ได้กำชับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทำงานใกล้ชิดกับคณะสงฆ์ เจ้าคณะผู้ปกครอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ฝ่ายปกครองในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือกับกอ.รมน.ให้ใช้สายด่วน 1374 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมพระสงฆ์ด้วย ทั้งนี้ยืนยันว่า การดำเนินการในส่วนของคณะสงฆ์ ต้องให้คณะสงฆ์ดำเนินการกันเอง เพราะคณะสงฆ์มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับชั้น จะไปให้ฆราวาสปกครองสงฆ์คงไม่ถูกต้อง

ผอ.พศ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนที่คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร มีการเสนอออกกฎหมายอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา รวมทั้งการแก้พ.ร.บ.คณะสงฆ์ เพิ่มโทษกรณีพระสงฆ์ที่ต้องอาบัติปาราชิกให้มีโทษทางอาญาด้วยนั้น ได้เคยมีการนำเสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) แล้ว ซึ่งมส.รับทราบ และมอบให้พศ.ร่วมพิจารณา โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผอ.พศ. เป็นตัวแทนพศ.เข้าร่วมพิจารณากับทางกรรมาธิการศาสนาฯแล้ว

*****************************************************************