พศ.ชู “ตู้พระทำ-สวนครัวนำสุข” โชว์สวนวิถีพุทธ วิถีเกษตร ใช้หลักพอเพียงสู้วิกฤตโควิด

0
140

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวภายหลังนำบุคลากรพศ. ร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ในสวนวิถีพุทธ วิถีเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ภายในสำนักงานพศ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่พศ.ร่วมกันปลูกผักสวนครัวมาตั้งแต่เดือนเม.ย.ใช้เวลาเพียง 2 เดือน ก็ให้ผลผลิต สามารถเก็บไปรับประทานได้ ซึ่งสวนวิถีพุทธ วิถีเกษตรนี้ เป็นโครงการตามแนวทางของสวนครัว นำสุข พอเพียง และเพียงพอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อรองรับกิจกรรมโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พศ.ได้ปลูกผักไว้รับประทานเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพราะการสร้างความมั่นคงทานอาหาร คือสิ่งที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีวัดทั่วประเทศ กว่า 600 วัด ร่วมปลูกผักสวนครัว เพื่อนำมาไว้ในตู้พระทำนำสุข ให้ประชาชนได้นำไปปรุงอาหารเป็นการช่วยประชาชนประหยัดรายจ่ายในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการตู้พระทำนำสุข ที่แต่ละวัดนำไปดำเนินการนั้น สามารถทำได้อย่างยั่งยืน ไม่มีวันหมดอายุ โดยพระสงฆ์จะนำอาหารหรือสิ่งของที่ได้จากการทำบุญมาเติมไว้ในตู้พระทำนำสุข เพื่อให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์ ส่วนโครงการสวนครัว นำสุขฯ ก็เห็นผลชัดเจนว่า ได้ประโยชน์ และยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะคลี่คลายลงแล้วก็ตาม นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ใช้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 หันมาปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง จากที่เราเคยละเลย แต่ตอนนี้เศรษฐกิจพอเพียงทำให้เห็นแล้วว่า สามารถช่วยประเทศได้ในยามวิกฤติ