พศ.ชี้วัดจัดวิสาขบูชาได้แต่งดเชิญชวนประชาชน แนะถวายภัตตาหารทางปิ่นโตแทนการตักบาตร

0
2069

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ตามที่มหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศงดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภท ยกเว้น การปฏิบัติกิจของสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกตินั้น จากการที่พศ. ได้ร่วมประชุมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) เกี่ยวกับแนวทางการผ่อนปรน เนื่องจากปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงมากนั้น อีกทั้งพศ.ยังได้หารือกับกรมการศาสนา(ศน.) ถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 6 พ.ค.นี้ โดยได้มีการกำหนดแนวทางว่า วันวิสาขบูชา ขอให้วัดแต่ละวัดปฏิบัติตามปกติ ตามกิจของสงฆ์ ไม่ต้องเชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรม แต่หากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้วัด ต้องการมาร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ รับพร สามารถทำได้ แต่พระสงฆ์ และประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) อย่างเคร่งครัด เช่น การตักบาตรให้ใช้วิธีการนำปิ่นโตไปวัด ถวายภัตตาหารผ่านทางปิ่นโต แทนการตักบาตร โดยวัดต้องจัดสถานที่ในการรับประเคน เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ไม่ต้องให้คนมารุมกันประเคน ส่วนการนั่งรับพร นั่งฟังเทศน์ ก็สามารถทำได้ แต่ต้องเว้นระยะ 1.30-2 เมตร  ที่สำคัญต้องจัดในสถานที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกด้วย

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า พศ.ขอให้แต่ละวัดไม่ต้องเชิญชวนประชาชนมาร่วมทำบุญที่วัด เนื่องจากยังต้องมีมาตรการป้องกันคนมารวมตัวกันจำนวนมากอยู่เช่นเดิม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยประชาชนสามารถปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาที่บ้านได้ ส่วนผู้ที่ต้องการทำบุญ ปัจจุบันในหลายวัดจะมีบัญชีธนาคารให้สามารถโอนเงินทำบุญผ่านทางออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่วัด ซึ่งสามารถติดต่อไปยังแต่ละวัดเพื่อสอบถามรายละเอียดได้