พศ.ชี้ตั้ง “พระพรหมดิลก” คืนตำแหน่งปกครองสงฆ์เป็นพระราชอำนาจ

0
265

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.66 นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผอ.รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม วัดสามพระยา กลับมาดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมดิลกตามเดิม เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญาและได้มีพระบรมราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2561 ซึ่งขณะนี้คดีถึงที่สุดแล้ว โดยพฤติการณ์ถือได้ว่าไม่ใช่ความผิดอุกฉกรรจ์ หรือความผิดร้ายแรง หรือเป็นผู้ร้ายสำคัญ ประกอบกับไม่มีการกล่าวคำลาสิกขา และไม่มีการดำเนินการให้สละสมณเพศ ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ยังคงดำรงตนอย่างพระภิกษุโดยตลอดระหว่างถูกคุมขัง จึงมีสภาวะเป็นพระภิกษุ และมหาเถรสมาคม(มส.) มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 นั้น ในส่วนตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์ต่างๆ ที่พระพรหมดิลก เคยดำรงตำแหน่งก่อนที่จะตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานั้น ประกอบด้วย กรรมการมส. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง ซึ่งทุกตำแหน่งดังกล่าวมีการพิจารณาพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งครบแล้ว อีกทั้งทั้งตำแหน่งกรรมการมส. เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวงยังเป็นตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์ที่อยู่ในพระราชอำนาจด้วย

นายอินทพร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ในพิธีถวายหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ รองสมเด็จพระราชคณะ แด่พระพรหมดิลก เมื่อวันที่ 18 มี.ค.นั้น ทางท่านพระพรหมดิลกได้กล่าวถวายอนุโมทนาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯสถาปนาสมณศักดิ์ที่พระพรหมดิลก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

*****************************************************************