พศ.จัดสื่อสัญจรศึกษากิจกรรมสำนักปฏิบัติธรรม “ขัดเกลาสังคมไทยยุคดิจิตัล” – หารือด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ป้องกันภาพลบต่อพระศาสนา

0
720

 

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดกิจกรรมสื่อสัญจร “สำนักปฏิบัติธรรมกับการขัดเกลาสังคมไทยยุคดิจิตัล” โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. นำสื่อมวลชนเข้าศึกษาดูงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเสริมสร้างให้กิจการพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีพระภาวนาพัฒนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง ให้การต้อนรับและนำคณะสื่อมวลชนสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และฟังการบรรยายธรรม

 

พระภาวนาพัฒนานุสิฐ กล่าวในการบรรยายธรรมว่า ปัจจุบันมีผู้มาเข้าปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาจะมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมกันมาก สวดมนต์วันละหลายๆ ชั่วโมง โดยยึดหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางการปฏิบัติ ตนเคยได้เห็นผลงานวิจัยออกมาชาวพุทธไทยยังแผ่เมตตาไม่เป็นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจ หากชาวพุทธเรารู้จักเรียนรู้การแผ่เมตตาด้วยการสวดมนต์ภาวนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโชคดี โดยการสวดมนต์ในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ จะเริ่มตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำทุกวัน การสวดมนต์แผ่เมตตามีคุณมาก มีอานิสงส์มาก ผู้สวดมนต์จะมีใบหน้าผิวพรรณผ่องใส พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้กว่า 2 พันปี เป็นความจริงมาก แต่เรายังขาดการปฏิบัติ ขาดการทำจริง หากใครได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ 11 ประการแล้วทำจริง จะเป็นบุคคลที่เลิศ เป็นคนที่ประเสริฐ เป็นข้าราชการที่ประเสริฐที่สุด เป็นพ่อแม่ที่ประเสริฐที่สุด หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์ เป็นคนที่เพื่อนร่วมงานรัก สามีรัก ภรรยารัก มีเทวดารักษา ไฟ ศาสตรา ยาพิษทำลายเราไม่ได้

นายณรงค์ กล่าวว่า  พศ.นอกจากมีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์และรัฐบาลแล้ว ยังมีภารกิจในการทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา และเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับคณะสงฆ์และภาคประชาชน เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น พศ.โดยสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อให้การดำเนินภารกิจตามนโยบายเป็นไปด้วยความราบรื่น การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างพศ.กับสื่อมวลชนให้มีความใกล้ชิดและเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน พร้อมจะให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของพศ.ด้วยความเต็มใจ

 

รองผอ.พศ. กล่าวต่อไปว่า  การสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อยุคปัจจุบัน สื่อด้านโซเชียลมีเดียมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยไม่ต้องรออ่านข่าวหรือบทความจากหนังสือพิมพ์ อีกทั้งยังสามารถหาดูย้อนหลังได้อีกด้วย พศ.จึงมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้สื่อทำงานเชิงรุกร่วมกับพศ. ซึ่งทางพศ.เองก็ได้จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลเพื่อให้สื่อสามารถนำออกเผยแพร่ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น การทำคิวอาร์โค้ตก็เป็นเรื่องจำเป็นในการทำงานเชิงรุกให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มีการรับรองจากสำนักงานกพร. ให้แสดงเห็นถึงศักยภาพของผู้บริหารพศ.ว่าได้ทำสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวไปในเชิงรุกแบบไหนบ้าง ทุกวันนี้ได้มีการทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบทั้งเฟสบุ๊ค และไลน์ที่มีการปรัปปรุงให้ทันสมัย แม้แต่เว็บไซต์ก็มีการปรับให้ดูง่ายน่าสนใจมากขึ้น

“การนำสื่อมวลชนมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ก็เพื่อมาสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เชิงบวกเราควรเผยแพร่อย่างไร เชิงลบเราควรเผยแพร่อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดภาพลบกระทบต่อพระพุทธศาสนาเนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความมั่นคง และเป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของชาติ บางครั้งตัวเขียนพาดหัวรุนแรงผมเข้าใจว่าสื่ออยากให้คนสนใจติดตาม แต่บางครั้งก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าจะมีผลกระทบตามมามาก แต่จากการพูดคุยกันในวันนี้ถ้าทางพศ.จะมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำว่า การเขียนถ้าจะให้ลดความรุนแรงลงควรเขียนอย่างไร หรือดูแล้วไม่รุนแรงมากไปนัก ส่วนตัวแล้วคิดว่าเราจะต้องค่อยๆ ทำความเข้าใจกันต่อไป ผมเองเข้าใจดีถ้าพาดหัวไม่น่าสนใจคนก็ไม่อยากติดตาม หรือถ้าไม่พยายามสร้างความเข้าใจต่อกันทุกอย่างจะออกไปในทางลบทั้งหมด” รองผอ.พศ. กล่าว