พศ.จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดภาคเรียนร.ร.พระปริยัติธรรมฯ เปิดการศึกษาออนไลน์ครั้งแรก

0
316

ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม พศ.โดยกองพุทธศาสนศึกษาจัดให้มีพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร 408 โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมพิธีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ทั้งนี้สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย  วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวให้โอวาทว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาของคณะสงฆ์ และต้องยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ แนวทางที่เหมาะสม มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 โดยให้เป็นแบบแผนเดียวกันทั้งหมดทั่วประเทศ

ด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศ. กล่าวในพิธีเปิดปฐมนิเทศว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์อีกแผนกหนึ่งที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนอย่างเสมอภาคโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้จัดการ บริหารสถานศึกษา ด้วยเพียงปรารถนาว่า “จะให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้มีโอกาสน้อย” และกล่าวได้ว่าเป็นสถานที่ผลิตและพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยศึกษาวิชาการในทางโลก และศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนของร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จึงขอถวายกำลังใจให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์แห่งการผลิตพุทธศาสนทายาทที่ดีสืบไป

ผอ.พศ. กล่าวอีกว่า นับเป็นครั้งแรกของร.ร.พระปริยัติธรรมฯ ที่มีพิธีเปิดการเรียนผ่านทางออนไลน์ เป็นการจัดการศึกษาแบบนิวนอร์มอล เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด จึงต้องมีการปรับรูปแบบ ซึ่งทางคณะสงฆ์ก็เห็นด้วย และหลังจากนี้จะมีการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับพระ เณร มากขึ้นด้วย