พศ.-กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ ร่วมจัดแข่งขันทักษะวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ “47 ปี วิถีปริยัติ” 12-13 ม.ค.นี้ ที่พุทธมณฑล

0
1429

วันนี้ (7 ม.ค.2562) ที่ห้องแถลงข่าว อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พศ.ร่วมกับ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 “ 47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” ในวันที่ 12-13 ม.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยพระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ กลุ่ม 10 กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานดังกล่าวในส่วนกลางที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม และจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสามารถของนักเรียน ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะด้านวิชาชีพที่คนทั่วไปอาจจะยังไม่ได้รับรู้เท่าที่ควร ทั้งนี้ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ เป็นการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้กับเด็กผู้ชายที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาบวชเรียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเมื่อจบการศึกษาระดับม.6 แล้วยังสามารถนำวุฒิการศึกษาไปสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ด้วย

“โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาจากครอบครัวชาวชนบทที่ยากจน ได้มีโอกาสเข้ามาบวชเรียน เป็นการช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือรัฐบาลให้ปัญหาสังคมลดน้อยลง ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็น อยากให้มีการช่วยเหลือมากกว่านี้เพราะสามเณรนักเรียนต้องเรียนทั้งธรรมะและวิชาสามัญจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนมากกว่านักเรียนทั่วไป” พระครูสุวรรณสรานุกิจ กล่าว

นายสิทธา มูลหงษ์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา พศ. กล่าวว่า งานจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งนี้ ประชาชนผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานจะได้เห็นความสามารถของนักเรียนร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่ามีความสามารถในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ และงานฝีมือทักษะต่างๆ ที่มิได้มุ่งสอนแต่นักธรรม บาลี หรือหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังได้สอนด้านทักษะวิชาชีพอีกมากมาย ผลงานจะปรากฏผ่านงานแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ ปัจจุบันมีร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ ทั่วประเทศกว่า 400 แห่ง มีสามเณรนักเรียนรวมกว่า 30,000 รูป มีบุคลากรกว่า 6,000 รูป/คน ดังนั้นโอกาสที่ครูจากร.ร.พระปริยัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศ จะได้มาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้กันและกัน หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวคืองานงานแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางความคิดที่ต่อยอด นับเป็นการเปิดโลกทัศน์สร้างสรรค์ที่สวยงามท่ามกลางภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงที่ต้องเรียนรู้ให้เท่าทัน