พศจ.สระแก้ว จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “Big Cleaning Day” เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๒

0
1119

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว(พศจ.สระแก้ว)  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมศูนย์กลางระดับจังหวัด ณ วัดเหล่าอ้อย อำเภออรัญประเทศ

 

กิจกรรมครั้งนี้มีส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์  ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา ประชาชน และสมาชิกจิตอาสา ตำบลหนองสังข์ รวมจำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ บริการน้ำดื่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ออกหน่วยปฐมพยาบาลตลอดกิจกรรม โดยนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.พศจ.สระแก้ว กล่าวรายงาน จากนั้น พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนลงมือปฏิบัติการ  ผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””