พศจ.สระแก้ว จัดกิจกรรม “สะอาดกาย สะอาดใจ ต้านภัยไวรัสโควิด-19”

0
781

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว (พศจ.สระแก้ว) จัดกิจกรรม “สะอาดกาย สะอาดใจ ต้านภัยไวรัสโควิด-19” โดยนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พศจ.สระแก้ว ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยสำหรับพระภิกษุสามเณร ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เป็นการเน้นความสะอาดทางกายภาพ

ล่าสุดวันนี้  (19 มี.ค.63) เวลา 12.00 น. พศจ.สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมบริหารจิตเฉพาะกลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พศจ. ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา ให้จิตสงบพบสิ่งที่เป็นมงคล ห่างไกลโรค ขจัดความวิตกกังวลและความกลัวต่อเหตุการณ์ จิตอยู่กับปัจจุบัน ไม่หวั่นไหว มีสติรอบคอบในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยจากโรคร้ายและอันตรายทั้งปวง เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอโศกสารกิจ รองเจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งกบินทร์ นำสวดมนต์บทรัตนสูตร บทกรณียเมตตสูตร บทโพชฌังคปริตร บทแผ่เมตตา และเจริญจิตตภาวนา

นายปราณสุวีร์ กล่าวว่า การสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาส่งผลให้เกิดสติ สมาธิและปัญญา ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมทั้งปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศขณะนี้ สติ สมาธิและปัญญานับว่าสำคัญต่อการดำรงชีวิตให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคครั้งนี้ได้สำเร็จตามมาตรการป้องกันของรัฐบาล โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาย่อมรู้ซึ้งถึงคุณค่าในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดีว่าพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยก็เป็นการชำระล้างจิตใจให้สะอาดปราศจากความวิตกกังวล ดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาท ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้