“พวงเพ็ชร” ยังไม่เสนอชื่อผู้ใดนั่งผอ.พศ. ลุ้นครม.ไฟเขียวงบฯกลางจ่ายเงินเดือนครูพระปริยัติธรรม

0
175

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) โดยปรากฏ 3 รายชื่อ ได้แก่ 1.นายอินทพร จั่นเอี่ยม 2.นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง 3.นางสาวชุติญา แก้วมณี ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผอ.พศ. ทั้ง 3 ราย และในวันที่ 25 ก.ย. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผอ.พศ. ได้ทำการประเมิน และส่งรายชื่อไปยัง นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลพศ. จึงทำให้คาดกันว่าจะมีการเสนอรายชื่อผอ.พศ.ในการประชุมคณะรัญมนตรี (ครม.) วันอังคารที่ 26 ก.ย.นั้น

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า ในการประชุมครม. คาดว่ายังไม่สามารถเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผอ.พศ.คนใหม่ได้ทัน เนื่องจากการประเมินผู้ที่มีความเหมาะสมเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 25 ก.ย. อย่างไรก็ตามในการประชุมครม.วันที่ 26 ก.ย.นี้ จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อครม. ในการอนุมัติงบฯกลางสำหรับเงินเดือนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่เร่งด่วน และตนได้รับเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้เข้ามาเยอะมาก

*****************************************************************