พลังศรัทธาพระอรหันต์ จัดมินิคอนเสิร์ต “เปิดตำนาน เพลงหวาน” นำรายได้หนุนกองทุนจัดตั้งสถาบันโรคตับหลวงปู่มั่น ภูริภัตโต

0
751

ดร.อโนมา วิจิตรวิกรม ประธานสมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.แม้นเหมือน สิทธิศักดิ์ และ ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ร่วมแถลง การจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศล “เปิดตำนาน เพลงหวาน” โดยมี 3 ศิลปิน นักร้องรางวัลพระราชทาน มาประชันบทเพลงไทยลูกกรุง ในอดีต อันแสนหวาน อาทิ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน โฉมฉาย อรุณฉาน นักร้องเพลงไทยสากลอมตะรางวัลพระราชทาน ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ นักร้องเพลงไทยสากลอมตะรางวัลพระราชทาน พร้อมด้วยนักร้องรับเชิญ อาทิ ม.ร.ว. จิราคม กิติยากร,  หัสพงศ์ วงศ์ศรีวิลาศ, ดร.อรพรรณ สินประสงค์, พรรณบงกช ศิริภูล ฯลฯ เพื่อนำรายได้สมทบทุนสนับสนุนกองทุนจัดตั้งสถาบันโรคตับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และประชาชนผู้ยากไร้ จังหวัดขอนแก่น

โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00  น. เป็นต้นไป ณ ร้านจำแลงแปลงกาย  รามคำแหง ซอย 4 กรุงเทพฯ บัตรราคา 1,500 บาท (พร้อมอาหาร/เครื่องดื่ม) สอบถามรายละเอียด/จองบัตร โทร 092 659 3692

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลของวันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลส ผู้มีข้อวัตรอันงดงาม ผู้ซึ่งชนชาวไทยได้เคารพนับถือกราบไหว้บูชา และยึดถือข้ออรรถข้อธรรมขององค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติได้เป็นอย่างดี องค์การยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องเชิดชูให้องค์ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปีพ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 ในการนี้ จึงเกิดแนวคิดขึ้นมาถึงเรื่องการก่อตั้งสถาบันโรคตับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขึ้นเพื่อเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ตรงจุด โดยถือว่า พระสงฆ์เป็นผู้สืบทอด ดำรงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ และเป็นผู้สืบทอดพระศาสนา และถือเป็นตัวแทนของผู้นำความสุข สันติภาพมาสู่สังคม ด้วยการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้สืบทอดดำรงอยู่ต่อไป คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ดังนั้น การก่อตั้งสถาบันโรคตับ หลวงปู่มั่น ภูริภัตโต จึงถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของคณะศิษยานุศิษย์ ที่พร้อมเพรียงใจกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์ท่าน ที่มีคุณูปการณ์ต่อประชาชนชาวไทยทั้งฆราวาสและบรรพชิต อันจะยังประโยชน์มหาศาลให้กับประชาชนชาวไทยทั้งฆราวาสและบรรพชิต ที่เจ็บป่วยด้วยปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านโรคตับ ซึ่งประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือว่าเป็นปัญหาหลักด้านสุขภาพ และการก่อตั้งสถาบันโรคตับนี้ ยังถือเป็นการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องไปกับนโยบายขององค์การยูเนสโกด้วย นั่นคือ การส่งเสริมให้เกิดความสมานสามัคคี และส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในสังคมนั้นๆ อย่างยั่งยืนด้วย ขอเชิญร่วมทำบุญมหากุศลครั้งนี้  อิ่มบุญอิ่มใจ เป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ที่งานศาสนา กับการมีสถาบันโรคตับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวาระสำคัญนี้