พระเลขาฯฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์มส. ฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวช่วยเหลือวัดและประชาชนจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล”

0
2336

วันนี้ (2 ก.ย.62) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกรเถร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. ประสานงานเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมประสานงานกับจังหวัดร้อยเอ็ด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า มีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวน 18 หมู่บ้าน 1,542 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 15,512 ไร่

โดยให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบอาหารกล่องและเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากทั้งในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ และอำเภออาจสามารถ ทำให้วัดและบ้านเรือนประชาชน โรงเรียน ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก