พระเทพเวที (พล อาภากโร ) เจ้าคณะภาค 6 เปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดน่าน

0
256

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พระเทพเวที (พล อาภากโร ) ป.ธ.9 เจ้าคณะภาค 6 รักษาการเจ้าอาวาสวัดสังเวศวิศยาราม กรุงเทพฯ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ร่วมกับคณะสงฆ์วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามที่วัดภูเก็ต จ.น่าน โดยในเบื้องต้นนั้นสามารถรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้ถึง150 เตียง

พระเมธีธรรมาจารย์

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว่า วัดภูเก็ต จ.น่าน เป็นวัดที่เปิดการศึกษาให้กับสามเณรในถิ่นทุรกันดารและยังรับเอาชาวเขาเผ่าต่างๆ มาบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  โดยมีพระเทพเวที ให้การดูแลอุปถัมภ์ ที่ผ่านมาวัดได้ดูแลเลี้ยงดูและให้การศึกษาสามเณรเหล่านี้เป็นอย่างดี นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดภูเก็ต เมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะได้รับการส่งเสริมให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ มจร เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นแล้วเด็กในชนบทเหล่านี้ยังสามารถสอบเอนทรานซ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยดังๆ ได้หลายรูปหลายคน เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมของบ้านเมืองประเทศชาติต่อไป

“วันนี้เมื่อประชาชนประสบปัญหา มีผู้คนเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พระเทพเวที(พล อาภากโร) คณะสงฆ์วัดภูเก็ต และส่วนราชการในท้องถิ่นอำเภอปัว จึงได้ร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกประชาชนทั้งชาวอำเภอปัว และอำเภอใกล้เคียง จะเริ่มเปิดให้บริการได้ในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ โดยจะให้การดูแลรักษาไปจนกว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะดีขึ้น” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว