พระเทพประสิทธิมนต์ นั่งปรก อธิษฐานจิตในพิธีหล่อพระพุทธรูปทองคำ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” หน้าตักขนาด ๙ นิ้ว วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

0
2073

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตรงกับแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธรูปทองคำ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล”  ขนาดหน้าตักขนาด ๙ นิ้ว ณ ประรำพิธีหน้าวัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และในการนี้ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้แทนฝ่าบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าถวายสักการะ ผู้แทนฝ่ายคฤหัสถ์ถวายรายงาน

ลำดับต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูปทองคำ พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา พระสงฆ์ ๔ รูป นั่งปรก เจริญจิตภาวนา โดยทางวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้อาราธนาพระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มานั่งปรก เจริญจิตภาวนา ด้วย จากนั้นได้ถวายไทยธรรมแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ในพิธี ๑๔ รูป พระสงฆ์ อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธี

สำหรับประวัติการสร้าง “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” องค์ใหญ่สูง 69 เมตรนั้น พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ดำเนินการสร้าง “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” พระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม ขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69 เมตร เทียบเท่าตึก 20 ชั้น เมื่อปี 2560 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อจรรโลง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อบูชาพระคุณ “หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ” หรือพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อเป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ และเพื่อเชิดชูประติมากรรมการสร้างพระพุทธรูปอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนั้น เมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา การดำเนินการก่อสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคล ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมดมาจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชน แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงยังไม่สามารถจัดพิธีสมโภชได้ อย่างไรก็ตามทางวัดยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางมากราบไหว้พระพุทธรูป ทำบุญในวัดได้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าไปในอาคารต่างๆ และต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากทางวัดอย่างเคร่งครัด

สำหรับรูปแบบของ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” นั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสร้างขึ้นตามนิมิตของหลวงพ่อสด อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ซึ่งหลวงพ่อสดนิมิตเห็นลักษณะของพระพุทธรูปนี้ในขณะที่กำลังเจริญสมาธิ กรรมฐาน โดยการจัดสร้างพระพุทธรูปดังกล่าว สร้างด้วยเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ภายในพระเกตุพระพุทธธรรมกายเทพมงคล บรรจุดอกบัวสัตตบงกช หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัม ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ขณะที่หัวใจพระพุทธธรรมกายเทพมงคล หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัมเช่นกัน นำไปบรรจุบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของพระพุทธธรรมกายเทพมงคล

ขอบคุณภาพ : Watpaknam.bkk