พระเถระจากหลายวัดดัง เข้าร่วมพิธีบรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดลำกะดาน เขตคลองสามวา กทม.

0
339

วันที่ 11 ส.ค.65 ที่วัดลำกะดาน ถนนนิมิตใหม่ แขวง-เขตคลองสามวา กทม. ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลบรรจุอัฐิพระครูวิมลศาสนการ(ประหยัด ญาณสิทฺโธ / อินช่วย) อดีตเจ้าอาวาสวัดลำกะดาน ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยในวันนี้มี พระธรรมสุธี  (นรินทร์ นริน.ทโท) รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี เป็นรองประธาน พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดต่างๆ รวม 82 รูป และมี นางสาวพรทิพา สุพัฒนุกูล ผอ.ฟ้า เจ้าของสถานีทีวีช่องฟ้า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ได้จัดให้การออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง 160 โดยมีคณะศิษย์และศรัทธาญาติโยมจำนวนมากร่วมในพิธี

ในการนี้ ทางวัดได้รับความเมตตาจากพระเถระผู้ใหญ่จำนวนมากมาร่วมในพิธี อาทิ  1.พระศรีปริยัติดิลก เจ้าคณะเขตหนองจอก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา วรวิหาร 2.พระครูสถิตรัตนพงษ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค 1  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม วรวิหาร 3.พระมหาเขมานันท์  ปิยสีโล (ปธ.9) เจ้าคณะเขตลาดพร้าว เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า 4.พระครูสถิตปัญญาภรณ์ เจ้าคณะแขวงคลอง 12 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง 5.พระครูเกษมธรรมารักษ์ เจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย เจ้าอาวาสวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม 6.พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ จต.ลำไทร เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม จ.ปทุมธานี 7.พระครูปลัดนิคม นาควโร,ดร. เจ้าคณะแขวงลาดพร้าว เจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว 8.พระครูสถิตสารสุนทร เจ้าอาวาสวัดไผ่ตัน  9.พระครูปลัดบุญเลิศ กาญจโน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  10.พระครูโกศลปริยัตยานุกิจ (ดร.)  เลขานุการเจ้าคณะเขตทุ่งครุ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวรินทร์

*****************************************************************