พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา น้อมนำถวายแด่พระสงฆ์วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

0
75

เมื่อเวลา 15.00 น.วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดไผ่ล้อม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา และ บริษัทฯ ในเครือ ทั้ง 14 บริษัทฯ เป็นผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไผ่ล้อม  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  โดยมี ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์  พร้อมด้วย ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM  นายยุทธนา  โพธิวิหค  นายอำเภอเมืองนครปฐม ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดนครปฐม และข้าราชการครู นักเรียน  และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ กฐินพระราชทานเป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์  ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป ตลอดจนยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด โดยเทศกาลทอดกฐินจะมีกำหนดระยะเวลาถวาย เพียง 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

*****************************************************************