พระเคียงข้างโยม! คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมภาคีเครือข่าย “มอบทาน มอบธรรม” บรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

0
714

ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยดำริของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมกันจัดชุดเครื่องบริโภคที่เกิดจากศรัทธาสาธุชนร่วมสั่งสมบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต ที่ผ่านมา โดยคณะสงฆ์ที่ได้รับบิณฑบาตมีกุศลเจตนาด้วยความเมตตามอบให้คณะทำงาน รวมกับเครื่องบริโภคที่เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคร่วมสมทบ เพื่อดำเนินการจัดเป็นชุดยังชีพ ภายใต้โครงการ “มอบทาน มอบธรรม”

อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง นมถั่วเหลือง น้ำปลา น้ำมันพืช เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ต้องกักตัว และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อยู่ในขณะนี้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ได้ “มอบทาน มอบธรรม” ชุดเครื่องบริโภค รวมจำนวนกว่า 100 ชุด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ และสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง ซึ่งก่อนหน้านี้ พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง และเจ้าอาวาสวัดสว่างภพ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ “มอบทาน มอบธรรม” ชุดเครื่องบริโภค ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปแล้ว รวมจำนวนกว่า 200 ชุด

สำหรับการดำเนินงานโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนั้น เป็นการสนองตามนโยบายของมหาเถรสมาคมที่คณะสงฆ์มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ และพัฒนาสังคม ทั้งในยามปกติ และในยามเกิดปัญหา อาทิ ภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย โรคระบาด หรือปัญหาสังคม คนไร้ที่พึ่ง เป็นต้น โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีจิตอันเป็นกุศลดำเนินการมาอย่างตลอดต่อเนื่อง และจะได้ขยายผลการดำเนินงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

 

ที่มา : https://www.facebook.com/1124585667581031/posts/3072901332749445/…