พระหนุนสำนักพุทธฯ ขยายโครงการ “เข้าวัดวันพระ” ฟื้นฟูการเข้าวัดทำบุญในวันพระ

0
705

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.62 คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) นำโดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผอ.พศ. นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา และนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจการพศ. พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พศ. ร่วมโครงการ “เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ” โดยได้ทำกิจกรรม ตักบาตร ไหว้พระ  ฟังเทศน์ ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ที่วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดยพระครูโกมุทสิทธิการ เจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี กล่าวว่า เป็นโครงการที่ถือเป็นการนำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พศ. มาสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ตลอดจนมาพบปะประชาชนว่าแต่ละวัดนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร จะได้ช่วยกันปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขออนุโมทนาชื่นชมกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้

เจ้าอาวาสวัดโกมุทฯ กล่าวต่อไปว่า ตนมองว่าในโอกาสต่อไปหากหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกจังหวัดก็จะทำให้เห็นกิจกรรมที่ต่างกันไป และหากมีการเพิ่มกิจกรรมนอกเหนือจากการไหว้พระ รับศีล เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมไปถึงการร่วมมือกับสถานพยาบาลใกล้เคียงบริการตรวจสุขภาพให้ประชาชน เด็ก วัยรุ่น คนชรา ก็จะเป็นเรื่องที่ดี

ด้านนายณรงค์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นแนวคิดของ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ที่เห็นความสำคัญของการเข้าวัดทำบุญในวันพระ และเพื่อฟื้นฟูการเข้าวัดทำบุญในวันพระ ทั้งต้องการให้พศ.เป็นต้นแบบในการเข้าวัดทำบุญวันพระ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น สำหรับวันธรรมสวนะ หรือวันพระ เป็นวันกำหนดประชุมฟังธรรม ซึ่งประเพณีนิยมของพุทธบริษัท ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งพุทธกาลจะเข้าวัดในวันนี้เพื่อทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา โดยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในแต่ละเดือนให้มีธรรมสวนะ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ วันขึ้น 15 ค่ำ วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ