“พระสังฆราช” ทรงห่วงวัดประสบภัยน้ำท่วม ด้านพระพรหมบัณฑิต สั่งทุกวิทยาเขตเร่งเข้าช่วยเหลือวัดในพื้นที่

0
738

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานการประชุม โดยภายหลังการประชุมมส. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า มส.มีความห่วงใยพระภิกษุสามเณร และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงมีมติให้คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งมีพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. เป็นประธาน ไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทราบมาว่าทางพระพรหมวชิรญาณได้ลงพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว พร้อมกันนี้มส.ยังมีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมออกสำรวจความเสียหาย เพื่อนำเสนอมส. พิจารณาอนุมัติงบฯจากกองทุนวัดช่วยวัดให้ความช่วยเหลือต่อไป

ด้าน พระพรหมเมธี (จำนง ธฺมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการและโฆษกมส. กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีความเป็นห่วงวัดในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และขอให้มส.และพศ.มีการเข้าไปดูแลวัดที่ประสบภัย รวมทั้งประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยทรงแนะนำว่า ควรมีการดำเนินการช่วยเหลือเป็น 2 ระยะ คือระยะเร่งด่วน โดยการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า และจากนั้นให้พศจ.ไปสำรวจพื้นที่ที่ประสบภัย ว่ามีวัดที่ประสบภัยเท่าใด เพื่อรายงานมาถึงมส.ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ขณะที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมส. ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ได้มีคำสั่งให้มจร. ทุกวิทยาเขต ดำเนินการให้ความช่วยเหลือวัด และประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ด้วย