“พระสังฆราช” ทรงรับบริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม บชน.เข้าร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

0
2619

สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้สำนักเลขานุการฯ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล รับบริจาคสิ่งของ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ส.ค.2560 ขณะที่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศออกมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 4  ส.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหน่วยงานช่วยรวบรวมรับบริจาคเครื่องอุปโภค เช่น เวชภัณฑ์และยา มุ้ง ตลอดจนเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ เพื่อบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ประสงค์จะโดยเสด็จพระกุศล สามารถนำสิ่งของต่างๆ หรือปัจจัยสำหรับจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นไปมอบได้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล หรือสถานีตำรวจนครบาล (สถานีตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร) ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และที่ปะรำภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อรวบรวมจัดส่งไปยังจังหวัดสกลนครและนครพนม สำหรับแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560โดยขบวนรถบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์ จะออกจากวัดราชบพิธ ในช่วงบ่ายของวันที่ 7 ส.ค.นี้

ด้านพระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 กล่าวว่า กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ได้รวบรวมสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพิ้นที่จังหวัดสกลนคร ขณะที่คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญด้วย