พระราชมหาเจติยาภิบาล ร่วมเปิดคลีนิคตรวจสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

0
93

ในวันที่ 8 มกราคม 2566 วัดโบสถ์ (หลวงปู่เทียน) ปทุมธานี ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี โดยจัดโครงการตรวจสุขภาพให้แก่พระสงฆ์ จำนวน 11 สาขาเฉพาะทางที่สำคัญ อาทิ คลินิกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, คลีนิคกระดูกและข้อ, คลินิกตาหูคอจมูก เป็นต้น โดยโครงการนี้จัดขึ้น ณ วัดโบสถ์ (หลวงปู่เทียน) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เริ่มตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีพระสงฆ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการล่วงหน้าแล้วกว่า 426 รูป

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ที่คลอบคลุม และมีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีราคาค่อนข้างสูง นอกจากจะทำให้พระสงฆ์ได้ทราบสถานะสุขภาพของตนเองแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้พระสงฆ์ได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายอีกด้วย

ในโอกาสนี้ พระราชมหาเจติยาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์  ได้กล่าวว่า “สุขภาพที่ดี คือ ภาพรวมของความสุข เราจะมีความสุขไม่ได้ หากปราศจากสุขภาพที่ดี ดังนั้น จึงเป็นผลสืบเนื่องที่ว่า สุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ คือ อายุที่ยืนยาว และอายุที่ยืนยาวของพระสงฆ์ คืออายุที่ยืนยาวของพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุแห่งความดีนี้ ในฐานะที่พระสงฆ์เป็นศาสนทายาทที่สืบทอดพระพุทธศาสนา การดูแลรักษาสุขภาพของพระสงฆ์ เปรียบเสมือนว่า เราได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่อย่างยืนยาวเช่นเดียวกัน

พระราชมหาเจติยาภิบาลยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การอันเป็นมหากุศลใหญ่ครั้งนี้ เราจะได้ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยพลัน

****************************************************************