พระราชทานไฟพระฤกษ์-ผ้าไตร “วัดยานนาวา” จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร.10 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพันปีหลวง

0
1342

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ที่วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานไฟพระฤกษ์ และผ้าไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และความสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธาน

ด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า มส.มีมติพิเศษ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2562 โดยคณะสงฆ์ร่วมกับพศ.เห็นชอบให้ทุกวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2562 เชิญชวนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำบุญตักบาตร  เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล  ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร และธงตราสัญลักษณ์ ระหว่างวันที่ 24-30 ก.ค. 2562 สำหรับวันที่ 28 ก.ค. 2562 ให้วัดทุกวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการ ดังนี้ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 10.30 น. เจริญชัยมงคลคาถา โดยรอดูสัญญาณถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จากนั้นเวลา 17.00 น. เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ให้พศ.แจ้ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานเจ้าคณะจังหวัด หน่วยงาน และองค์กรพุทธศาสนาในจังหวัดนั้นๆ เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามความเหมาะสม