พระภิกษุ ภิกษุณีเวียดนามกว่า 200 รูป แห่สอบเข้าเรียนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร.

0
1398

Road_Show  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร พระสงฆ์เวียดนามแห่สอบเข้าศึกษาอย่างล้นหลาม

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) ณ จังหวัดญา จาง เวียดนาม ประเทศเวียดนาม วิทยาลัยพุทธศาสตร์ศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  นำโดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์ศาสตร์นานาชาติ และคณะเดินทางมาทำกิจกรรม Road Show วิทยาลัยฯ และนำข้อสอบมาเปิดสอบ ณ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาคัน ฮัว (Khanh Hoa Buddhist College)

พระมหาหรรษา เปิดเผยว่า มีพระภิกษุ และภิกษุณีทั่วประเทศจากพื้นที่ต่างๆ ของเวียดนาม กว่า 200 รูป สนใจสอบเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาพระพุทธศาสนา หลักสูตรนานาชาติ โดยมี พระธรรมาจารย์ติช มินห์ ทอง (Most Ven. Thich Minh Thong) อธิการบดี ของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาคัน ฮัว และรองเจ้าคณะจังหวัดญา จาง ให้การต้อนรับ และรับเป็นศูนย์กลางในการจัด Road Show และจัดสอบในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมการ Road Show วิทยาลัย ตลาดนัดหลักสูตร และจัดสอบเพื่อรับเข้าศึกษานั้น IBSC หรือวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  จะจัดขึ้นทั้งในประเทศอาเซียน จีน อเมริกา และยุโรป เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้สนใจ เพื่อให้มีข้อมูลเพียงต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร

ประเทศเวียดนาม ถือเป็นตลาดทางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และคึกคักที่สุดในประเทศอาเซียนที่สนใจเข้ามาศึกษา ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ตัวแปรสำคัญเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยที่มีต่อเวียดนามในฐานะที่ไทยดูแลโอจิมินห์ ในช่วงที่อยู่ในไทย ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ที่คณะสงฆ์ไทย นำโดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. และ มหาจุฬาฯ ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดวิสาขโลกที่เวียดนามตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา จึงทำให้คณะสงฆ์และชาวพุทธเวียดนามมีความรู้สึกที่ดี และเห็นศักยภาพด้านการศึกษา จึงหันมาสนใจเข้ามาเป็นนิสิตใหม่อย่างล้นหลาม