พระพรหมเสนาบดี เผย ขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 สัมฤทธิ์ผล อาชญากรรมชุมชนในเชียงใหม่ลดลงฮวบ 17-19 ก.ย. จัดมหกรรมหมู่บ้านต้นแบบที่วัดไร่ขิง

0
1662

พระพรหมเสนาบดี(พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวภายหลังติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ปี 2560 ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ว่า การดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์เชียงใหม่ถือว่า มีความก้าวหน้าไปได้ด้วยดีนับตั้งแต่ปี 2558 โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองมีประชากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 153,664 คน จาก 235,589 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ซึ่งการประเมินวัดผลในเชิงคุณภาพอำเภอเมืองได้วัดผลจากสถิติปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2558-2560 พบว่า สถิติเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายและคดีฆ่าคนตายลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการริเริ่มโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เช่น คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี 58 มี 3 คดี ปี 59 ไม่มีคดี ปี 60 ยังไม่มีคดี เป็นต้น

พระพรหมเสนาบดี กล่าวต่อไปว่า สถิติคดีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สิน เช่น คดีปล้นทรัพย์ ปี 58 ไม่มีคดี ปี 59-60 มีเพียง 1 คดี ถือว่าเป็นสถิติที่ต่ำมาก ส่วนคดีสถิติพฤติกรรมทางเพศ โดยเฉพาะคดีข่มขืนกระทำชำเรา ปี 58 มี 20 คดี ปี 59 มี 3 คดี ปี 60 มี 2 คดี สถิติการหลอกลวงดูหมิ่น เช่น คดีหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ ปี 58 มี 6 คดี ปี 59 มี 5 คดี ปี 60 มี 3 คดี และสถิติคดีเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ  เช่น ยาเสพติด ปี 58 มี 343 คดี  ปี 59 มี 280 คดี ปี 60 มี 157 คดี ซึ่งสถิติลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลการที่คณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

“จากสถิติทำให้เห็นว่า โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้เกิดผลสำฤทธิ์ต่อสังคม โดยเฉพาะการลดปัญหาอาชญากรรม สร้างคนดีให้สังคมมากขึ้น ที่สำคัญสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เน้นย้ำให้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศด้วย โดยได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปีด้วย อย่างไรก็ตามในวันที่ 17-19 กันยายน 2560 จะมีการจัดมหกรรมหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบลระดับอำเภอจากทั่วประเทศที่วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่นๆได้เรียนรู้ต่อไปด้วย”ประธานคณะกรรมขับเคลื่อนฯกล่าว