พระพรหมสิทธิ จี้พระธรรมทูตผ่านอบรมแล้วต้องออกปฏิบัติหน้าที่ เสียสละ ถวายเป็นพุทธบูชา

0
1151

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวให้โอวาทกับผู้ที่เข้าอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 24  ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า  งานพระธรรมทูตเป็นงานที่ท้าทายชีวิตครั้งสำคัญ เป็นโอกาสที่หาได้ยาก ต้องยึดหลักการทำงาน 1.กล้าที่จะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2.เสียสละ เพราะหากไม่เสียสละก็จะไม่สามารถทำงานได้สำเร็จ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระมหาเถระที่นำพระพุทธศาสนาออกเผยแผ่ยังต่างประเทศอย่างเป็นทางการรูปแรก และยังส่งเสริมให้มีพระธรรมทูตไปต่างประเทศทุกปี ซึ่งในยุคแรกๆ ถือว่าทำได้ยากมาก อย่างไรก็ตามปัจจุบันเป็นเวลากว่า 40 ปี แล้ว ที่มีพระธรรมทูตไทยออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนทำให้มีวัดไทยอยู่ทั่วโลกแล้ว ทั้งยังทำให้พระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศด้วย

 

พระพรหมสิทธิ กล่าวด้วยว่า การเป็นพระธรรมทูต ต้องไปอย่างมีเกียรติ มีความรู้เรื่องต่างๆ ในประเทศที่จะเดินทางไป  ปฏิบัติตามกฎหมาย และต้องรักษาพระธรรมวินัยด้วย อย่าไปฝันว่าไปแล้วต้องเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ สุดท้ายพอไปอยู่จริงแล้วอยู่ไม่ได้จนต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ นอกจากนี้เมื่อผ่านการอบรมเป็นพระธรรมทูตแล้ว ต้องตั้งใจจริงในการไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ไม่ใช่เข้าอบรมแล้วเอาใบประกาศไปติดที่วัดเท่านั้น

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร.ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมพระธรรมทูตฯ กล่าวว่า มีพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมไปแล้ว 23 รุ่น 1,770 รูป  สำหรับรุ่นที่ 24 นี้ จะอบรมตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.-2 มิ.ย. มีพระสงฆ์ข้ารับการอบรม 125 รูป โดยการอบรมจะมีทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และการวิปัสสนากรรมฐานด้วย