พระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ เยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา

0
2432

พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร แจ้งว่า พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รองแม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 14-23 พ.ย. 2566 เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ตามเมืองต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ ดัลลัส วอชิงตัน ดีซี  ฟลอริดา เป็นต้น พระพรหมวชิรมุนี เป็นห่วงพระธรรมทูตไทยที่ได้เสียสละทุ่มเททำงานอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้เข้าถึงจิตใจของผู้คนในโลกตะวันตก โดยในโอวาทตอนหนึ่งได้กล่าวว่า “ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันนำสันติสุขมาสู่ชาวโลก นำความร่มเย็นมาสู่ประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกว่าจะเป็นใครหรือชาติไหน เพราะพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งสันติและร่มเย็น ไม่เบียดเบียน ไม่เข่นฆ่า แต่มีความเมตตากรุณาต่อกัน  ถ้าสาวกของพระพุทธองค์มีความเสียสละและทุ่มเทอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างพระธรรมทูตไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเชื่อได้ว่าโลกนี้จะปราศจากความขัดแย้ง จะมีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อกัน”

พระราชวัชรสารบัณฑิต ในฐานะพระอนุจรติดตาม กล่าวว่า ในระหว่างวันที่  18-20 พ.ย. นี้นั้น พระพรหมวชิรมุนี ได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา โดยมีพระมงคลรัตนวิเทศ ,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม แทมป้า และนางจินดา สงขำ พร้อมครอบครัว รับพระราชทานผ้าพระกฐินมาทอดถวาย

วัดมงคลรัตนาราม เป็นวัดที่มีประวัติก่อตั้งมากว่า 40 ปี ปัจจุบันมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา 7 รูป เป็นวัดที่มีเนื้อที่กว้างขวาง มีอุโบสถทรงไทยโดดเด่น สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของไทย มีเสนาสนะครบสมบูรณ์ เป็นวัดไทยในต่างแดนที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนไทยในสหรัฐอเมริกาอย่างแท้จริง นอกจากนั้นแล้วยังเป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนานาชาติอีกด้วย ซึ้งในแต่ละสัปดาห์นั้นจะมีทั้งคนไทยและชาวอเมริกาเข้ามาฝึกอบรมและปฏิบัติเป็นจำนวนมาก

วัดมงคลรัตนนาราม เมืองแทมป้า เป็นวัดสาขาของวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร พระพรหมวชิรมุนี จึงได้มีเมตตาเดินทางไปร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานในฐานะประธานสงฆ์ และยังร่วมทำวัตรเช้าเย็น ออกรับอาหารบิณฑบาต เทศน์อบรมสั่งสอนศรัทธาคนไทยในเมืองแทมป้า โดยไม่แสดงความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยหล้าหรืออ่อนเพลียออกมาให้เห็นแม้วัยจะล่วงไปกว่า 80 ปีแล้วก็ตามจึงนำมาซึ่งความปีติยินดีทั้งคณะสงฆ์วัดมงคลรัตนาราม และญาติโยมในต่างถิ่นต่างแดนเป็นอย่างยิ่ง พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

*****************************************************************