พระพรหมวชิรญาณ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

0
503

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชาให้ พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานาวา พระอารามหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นำพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ ทุกหมู่เหล่า รวมถึง พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง