พระพรหมมุนี เปิดสอบธรรมศึกษาที่อยุธยา ครู-นักเรียนกว่า 3 หมื่นแห่เข้าสอบ ตั้งเป้าตามหาอีก 8 ล้านคนเข้าเรียนเพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ

0
1114

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดการสอบธรรมศึกษาตามโครงการสอบธรรมศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ ปีการศึกษา 2560 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศกว่า 5,700 แห่ง มีผู้เข้าสอบจำนวน 2,304,104 คน  โดยพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษาปีนี้มีผู้เข้าสอบธรรมศึกษาตรี  โท และเอก กว่า 2.3 ล้านคน อย่างไรก็ตาม หากเทียบสถิติประชากรที่อยู่ในระบบการศึกษาที่มีจำนวน 11 ล้านคน ยังถือว่าอีกกว่า 8 ล้านคนนั้นหายไป ดังนั้น จึงขอให้คณะสงฆ์และสถานศึกษา ช่วยกันตามหาจำนวนที่ขาดหายไปให้ได้มาสอบธรรมศึกษา เพื่อเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ในขณะเดียวกัน ตนก็มุ่งหวังให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนเข้าถึงหลักสูตรธรรมศึกษาได้ง่ายขึ้น จึงได้นำหลักสูตรมาจัดทำเป็นระบบอีเลิร์นนิง ให้สามารถศึกษาธรรมศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ 24  ชั่วโมง ผ่านสมาร์ทโฟน ผ่านคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายอยู่ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น และเป็นอีบุ๊กส์ ซึ่งในเดือนมี.ค.2561 จะสามารถเปิดหลักสูตรธรรมศึกษาตรีผ่านระบบดังกล่าวได้ และภายในเดือนธ.ค.2561 ระบบอีเลิร์นนิงจะมีความสมบูรณ์สามารถเรียนรู้ได้ทั้งธรรมศึกษาตรี โท และเอก เชื่อว่า จะสามารถทำให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่และผู้สนใจได้ง่ายขึ้นที่จะได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบัติ

พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กล่าวว่า ในส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดจัดการศึกษาธรรมศึกษาอย่างจริงจัง  ซึ่งในส่วนของคณะสงฆ์ได้ส่งพระสอนศีลธรรมไปสอนตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ จำนวน 400 รูป  รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการดูแลการสอบธรรมศึกษา โดยมีการประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน คณะครู ผู้บริหารมากกว่า 1,000 คน เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานธรรมศึกษา สำหรับในปีนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสนามสอบจำนวน 85 แห่ง มีสนามสอบวัดพนัญเชิง เป็นสนามสอบกลาง มีผู้เข้าสอบ 30,210 คน ซึ่งในปี 2560 มีผู้สอบมากว่าปี 2559 กว่า 10,000 คน

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการพศ. กล่าวว่า พศ.ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในการส่งเสริมการสอบธรรมศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีจำนวนนักเรียน นักศึกษา เข้าสอบเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการตรวจสนามสอบครั้งนี้ พบว่า บางโรงเรียนได้ส่งครูมาสอบธรรมศึกษาด้วย ดังนั้น ในฐานะที่พศ.เป็นหน่วยงานส่งเสริมการสอบธรรมศึกษา ก็จะส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของพศ.ได้เข้ามาสอบธรรมศึกษาด้วยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความรู้ธรรมศึกษาและเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของตนได้มาศึกษาธรรมศึกษาในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

ด้านนายสุขจิตร์ ตีระกาญตวิวัฒน์ อายุ 62 ปี ชาวนวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กล่าวว่า ทางวัดมเหยงค์ แนะนำให้มาสอบเพื่อนำวุฒินักธรรมชั้นตรีไปสอบบาลีศึกษาตามที่ได้ตั้งใจไว้ ถ้าคนเราสนใจศึกษาเรื่องธรรมะ สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็จะช่วยกลอมเกลาอุปนิสัยให้ดีขึ้น รู้จักดำรงตนอยู่ในครรลองครองธรรม ถ้าไม่มีธรรมะเป็นแนวปฏิบัติความประพฤติก็จะสะเปะสะปะขาดที่ยึดเหนี่ยว คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของดีจริงถ้าใครปฏิบัติได้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน ไม่มีความเดือดร้อน มีแต่ความสงบร่มเย็น ทำให้รู้จักตน รู้จักชีวิต ดังที่ในหลวง ร.9 ท่านสอนเรื่องความพอเพียง ถ้าเราละเว้นเรื่องอบายมุข เว้นการเสพในสิ่งมีควรเสพ พอใจในสิ่งที่ตนมี ก็ถือว่าชีวิตรู้จักพอเพียง

นายสุขจิตร์ กล่าวด้วยว่า เด็กเล็กและเยาวชนที่ได้เรียนได้สอบธรรมศึกษาเขาจะประพฤติตัวดีต่อครอบครัว ต่อพ่อแม่ พี่น้อง ครูอาจารย์ หรือผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง รู้จักน้อมน้อมไม่เย่อหยิ่ง เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังคำสอน ชีวิตก็ไปด้วยดี พ่อแม่รักและใครๆ พบเห็นก็รัก ส่วนพ่อแม่ถ้าได้เรียนธรรมศึกษาด้วยก็จะมีความประพฤติเป็นแบบอย่างแก่ครอบครัว รู้จักสั่งสอนให้บุตรหลานดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง เมื่อเด็กเดินถูกทางชีวิตก็จะดีขึ้น และเมื่อสอบได้ธรรมศึกษาตรี โท เอก ใครๆ ก็สรรเสริญยกย่อง ถ้าหากมีผู้มาเรียนธรรมศึกษากันมากๆ สังคมไทยเราก็จะสงบร่มเย็น