พระพรหมมุนี-“พงศ์พร”-คณะสงฆ์นครปฐม ร่วมเปิดสอบธรรมศึกษาส่วนกลางปี 61 ณ วัดไร่ขิง มีนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ปชช.แห่เข้าสอบล้นหลาม

0
727

 

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61 เวลา 08.30 น. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม แม่กองธรรมสนามหลวงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จัดให้มีพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561 “ธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง” โดยมีพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด มีพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พร้อมด้วยคณะพระเถระกรรมการควบคุมการสอบ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากร่วมในพิธีเปิดท่ามกลางนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปจำนวนมากเข้าสอบ

พระพรหมมุนี กล่าวในพิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา ว่า การสอบธรรมศึกษาจะมีการสอบพร้อมกับสนามสอบอื่นๆ ทั่วประเทศกว่า 6,000 แห่ง ปีนี้มีผู้เข้าสอบรวมกว่า 2.2 ล้านคนทั่วประเทศ กล่าวได้ว่าเป็นการสอบที่มีผู้เข้าสอบพร้อมกันมากที่สุดในโลก สำหรับการเรียนธรรมศึกษานั้น เป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์จัดทำขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา เริ่มจัดการสอบมาตั้งแต่ปี 2472 จากผู้เข้าสอบหลักร้อย จนปัจจุบันมีผู้เข้าสอบกว่า 2.2 ล้านคน แต่ก็ยังไม่น่าพอใจ เพราะในระบบการศึกษาของไทยมีนักเรียน นักศึกษาอยู่ประมาณ 11 ล้านคน ดังนั้นจึงต้องหาทางนำส่วนที่เหลืออีก 9 ล้านคน มาเรียนธรรมศึกษาให้ได้ เพราะการเรียนธรรมศึกษาจะทำให้ได้เรียนรู้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม เมื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จะส่งผลให้ประเทศมากไปด้วยคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจะทำให้ประเทศเจริญขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นเหตุผลที่คณะสงฆ์จัดการเรียนการสอน และสอบธรรมศึกษา ก็เพื่อความเจริญ ความเข้มแข็ง และความมั่นคงของประเทศ

 

พระพรหมมุนี กล่าวต่อไปว่า การส่งเสริมให้มีคนมาเรียนธรรมศึกษามากขึ้น ต้องหาทางปลุกค่านิยม และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โดยขณะนี้ทางกองธรรมฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรธรรมศึกษา เป็นระบบอีเลิร์นนิง ซึ่งขณะนี้จัดทำในระดับชั้นธรรมศึกษาตรีเสร็จแล้ว นอกจากนี้จะหาทางร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) ทั่วประเทศในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มาเรียนและเข้าสอบธรรมศึกษาด้วย โดยปัจจุบันมีหลายแห่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นต้น ในส่วนของสนามสอบธรรมศึกษาในต่างประเทศนั้น ปัจจุบันมีด้วยกัน 28 ประเทศทั่วโลก มีผู้เข้าสอบรวมประมาณกว่า 3,000 คน

พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า การจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาครั้งนี้ พศ.และแม่กองธรรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้เด็กและเยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้สร้างสรรค์ความดีด้วยการเรียนและสอบธรรมศึกษา แล้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง จะได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขและมีสติปัญญา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ต้องการจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมตามสโลแกนที่ว่า เก่ง ดี มีสุข สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของแผ่นดิน