พระพรหมบัณฑิต เยี่ยม-ให้โอวาทนิสิตพุทธศาสตร์ มจร.ปฏิบัติกัมมัฏฐาน แนะโยนิโสมนะสิการ อาหารของสติสัมปชัญญะ เมื่อรู้แล้วนำไปสอน

0
1968

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่สวนไผ่ พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมบัณฑิต ศ. ดร.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้โอวาทแก่นิสิตคณะพุทธศาสตร์ มจร. จำนวน 415 รูป/คน ซึ่งปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2560 ณ ศาลา 8 เหลี่ยม สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) พุทธมณฑล โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระวิปัสสนาจารย์ ถวายการต้อนรับ

อธิการบดี มจร. กล่าวว่า “บทบาทหน้าที่ของพระนิสิตที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สิ่งสำคัญนอกจากการศึกษาวิชาสามัญ ทั่วไปแล้ว จุดเด่นคือหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่ทำให้นิสิตมีโอกาสในการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ขอให้นิสิตลงมือปฏิบัติด้วยใจและใส่ใจอย่างจริงจัง จึงจะได้ผลและต้องมีสติสัมปชัญญะ ซึ่งมีโยนิโสมนะสิการ เป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ คิดถูกต้อง ใจจึงจะยึดมั่นตามครรลองและถูกต้อง นอกจากนี้ คณาจารย์ที่มาร่วมปฏิบัติด้วยก็ได้ประโยชน์ คือการได้มีโอกาสชาร์ตแบตเตอร์รี่ แก่ตนเองอีกด้วย”

นอกจากนี้ พระพรหมบัณฑิต ยังย้ำว่า ทุกท่านควรลดความปลิโพธิ หรือความกังวลต่อสิ่งภายนอก ตัวอยู่ที่นี่แต่ใจอยู่วัด ต้องอยู่กับปัจจุบัน คือคิดเป็น ทำใจให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ มีโยนิโสมนสิการต่อการปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ให้คุ้มกับการที่มหาวิทยาลัยฯ หยุดพักการเรียนการสอนเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสพักและผ่อนคลายจากความวุ่นวายในการเรียนการสอน และสิ่งสำคัญคือท่านจะได้นำความรู้นี้ไปสอนญาติโยมต่อไป อธิการบดี มจร. กล่าว