“พระพรหมบัณฑิต” ร่วมพิธีมอบปริญญา-ปาฐกถาพิเศษ ณ วัดกวงเต๋อ สานสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-ไต้หวัน

0
1727

วันนี้ (30 มิถุนายน 2562) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมฺมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมด้วย พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มจร เดินทางเข้าร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนา จิงเจี๋ย จีนไต้หวัน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยพระพุทธศาสนา จิงเจี๋ย วัดกวงเต๋อ เมืองเกาสง จีนไต้หวัน

ทั้งนี้ พระพรหมบัณฑิต ได้ปาฐกถาพิเศษให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับฟังถึงความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและไต้หวัน พร้อมยกคำสอนเรื่องการสงเคราะห์สังคมในพิธีดังกล่าวด้วย

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐