พระพรหมบัณฑิต จี้ “พระปริยัตินิเทศก์” ทำงานเชิงรุก ทบทวน-ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย

0
1243

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย กล่าวภายหลังคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เข้าถวายสักการะ เพื่อรับนโยบายเกี่ยวกับพระปริยัตินิเทศก์ ว่า ทางกองพุทธศาสนศึกษาได้รายงานว่า ปัจจุบันพระปริยัตินิเทศก์มีอยู่ทั่วประเทศ ประมาณ 620 รูป ซึ่งจากการที่ตนได้รับการแต่งตั้งจากมส. ให้มาเป็นประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินงานคือ สานต่องานเดิมที่มีการวางแผนการดำเนินงานไว้แล้ว โดยจะขอข้อมูลจากกองพุทธศาสนศึกษามาดูว่ามีการทำอะไรไปแล้วบ้าง มีปัญหา ติดขัดอย่างไร  ซึ่งพระปริยัตินิเทศก์จะต้องมีการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น และอาจจะต้องมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งต้องดูว่าสื่อการเรียนการสอนที่ไหนดี ก็จะนำมาเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนต่างๆ นำไปปรับใช้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ทั้งในหลักสูตรนักธรรม บาลี และธรรมศึกษา

พระพรหมบัณฑิต กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้จะให้มีการจัดประชุมพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศประมาณเดือนธ.ค.นี้ เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน ที่จะต้องเน้นการทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้นด้วย