พระธรรมวัชรบัณฑิต – ผวจ.อยุธยา ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม ม.มหาจุฬาฯ วังน้อย 537 เตียง

0
404

วันนี้ (10 ส.ค.64) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา อำเภอวังน้อย อบต.ลำไทร และโรงพยาบาลราชธานี ได้ร่วมในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามขนาดความจุ 537 เตียงภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มจร ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนและชาวชุมชนบริเวณโดยรอบ มหาจุฬาฯ รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประชาชนทั่วไปถึงการที่มีสถานที่รักษาพยาบาล(โรงพยาบาลสนาม) ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ มหาวิทยาลัยฯจึงยินดีเสียสละโดยมอบอาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ภายใน มจร อ.วังน้อย ซึ่งเป็นอาคารสร้างใหม่ 5 ชั้น ขนาดความจุ 537 เตียง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้เปิดใช้เป็นห้องสมุดอย่างเป็นทางการเพราะเพิ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จให้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 10 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม มจร มีพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร มจร ร่วมในพิธี  นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นพ.นครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา นพ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผอ.โรงพยาบาลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมในพิธีในครั้งนี้ซึ่งก็พยายามจำกัดจำนวนผู้มาร่วมงานไม่ให้มากนักในสถานการณ์เช่นนี้

พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าว ย้ำว่า โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา แห่งนี้ จะเปิดให้บริการเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนคนไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะหมดไปจากประเทศไทย