พระธรรมยาตราฯ ปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธี ศึกษาชีวประวัติ “หลวงพ่อสด” ช่วงปฐมวัย ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิด สาธุชนแห่ร่วมสวดมนต์-รักษาศีล

0
4781

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ กว่า ๒๐ องค์กร และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ จัดให้มีงานบุญมหากุศล “มหกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑” โดยภายในงานมีกิจกรรมการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่จำนวน ๑๐๑ วัด และมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่จำนวน ๑๐ แห่ง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการสร้างบุญบำเพ็ญประโยชน์ของโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๖ “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามนโยบายของคณะสงฆ์อีกด้วย ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากคุณมงคล ศิวะนันต์วงษ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานบุญพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

 

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และผู้ประสานงานองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๖ “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑ กล่าวว่า หลังจากที่คณะสงฆ์ ๑,๑๓๔ รูป จากทั่วประเทศ ได้ธรรมยาตรามาถึงอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี ซึ่งเป็นแผ่นดินรูปดอกบัว นับเป็นอนุสรณ์สถานลำดับที่ ๑ ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ที่ใช้กำหนดเป็นเส้นทางที่ใช้ในการธรรมยาตรา โดยมีพุทธศาสนิกชนต่างมาร่วมกันรอคอยถวายการต้อนรับกันอย่างเนืองแน่น ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมาแล้วนั้น ซึ่งขณะนี้คณะพระธรรมยาตราฯ ได้อยู่ปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธี และศึกษาชีวประวัติช่วงปฐมวัยของหลวงปู่วัดปากน้ำในดินแดนบ้านเกิด อีกทั้งยังได้ธรรมยาตราออกนอกสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมในรูปแบบรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ด้วยการสานสัมพันธ์เครือข่ายบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ร่วมกันสานสามัคคีบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อาทิ รวมศรัทธาทอดผ้าป่าบำรุงวัดในท้องถิ่น, ทำกิจกรรมจิตอาสารักษาทำความสะอาดวัดในชุมชน, บำเพ็ญบุญมหากุศล สวดมนต์ฯ รักษาศีล ๕ นั่งสมาธิแผ่เมตตา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษในชุมชน เป็นต้น ซึ่งในช่วงแรกระหว่างวันที่ ๒ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดเป้าหมายในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชนจำนวน ๑๑ วัด ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม ก่อนที่คณะพระธรรมยาตราจะเดินทางไปยังเป้าหมายต่อไป คือ อนุสรณ์สถานวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง ตรงข้ามอนุสรณ์สถานบ้านเกิด สถานที่เกิดในเพศสมณะ ต่อด้วยอนุสรณ์สถานวัดโบสถ์บน บางคูเวียง สถานที่เกิดด้วยกายธรรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางกอกน้อย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำหรับการเดินทางในระยะไกลนั้น คณะศิษย์ฯ ได้จัดเตรียมรถบัสไว้ถวายการอำนวยความสะดวกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายองอาจ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ยังจัดให้มีพิธีจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ โดยได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนเทวรถรูปทรงบุษบกรูปดอกบัว และอัญเชิญรูปหล่อทองคำของหลวงปู่วัดปากน้ำ มาให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา ร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา เพื่อสร้างบุญกุศลเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา และเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต

ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนที่ทราบข่าวสาร และมีกุศลศรัทธาปรารถนาเข้าร่วมกิจกรรมแห่งสามัคคีบุญโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๖ “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” สามารถเข้าถึงข้อมูลกำหนดการกิจกรรมและสถานที่จัดงานบุญฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thammayatra.com, www.dmc.tv, www.dhammakaya.net พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีกรรมงานบุญที่จะเกิดขึ้นภายในอนุสรณ์สถานฯ ทั้ง ๖ แห่งตลอดโครงการฯ พร้อมกันทั่วโลกได้ทางเว็บไซต์ www.gbnus.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Call Center โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑-๑๒๓๔

สำหรับ สื่อมวลชนที่ต้องการเข้าทำข่าวกิจกรรมในพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ติดต่อได้โดยตรงที่นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ ๐๘-๑๘๗๕-๔๘๖๖, Line ID: artty072