“พระธรรมมงคลเจดีย์” เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ ถึงกาลมรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 93 ปี เบื้องต้นกำหนดเคลื่อนศพ 1 สิงหาคม นี้

0
1599

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พระศากยปุตติยวงศ์ (ต่อศักดิ์ สุนทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เปิดเผยว่า ตามที่พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดอรุณาราชวราราม ได้เข้ารักษาอาการอาพาธด้วยโรคชรา ที่โรงพยาบาลธนบุรีนั้น พระธรรมมงคลเจดีย์ ได้มรณภาพลงแล้วด้วยอาการสงบ ขณะสิริอายุ 93 ปี 73 พรรษา เบื้องต้นทางคณะสงฆ์วัดอรุณฯ กำหนดจะเคลื่อนศพมายังวัดอรุณราชวราราม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 จากนั้นในเวลา 13.30 น. จะมีพิธีรดน้ำศพ และเวลา 17.00 น. จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ส่วนพิธีการอื่นๆ นั้น ทางวัดจะมีการแจ้งให้คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้ทราบอีกครั้ง

สำหรับประวัติ พระธรรมมงคลเจดีย์ นามเดิม เฉลียว ปัญจมะวัต เกิดเมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2468 เป็นชาวปทุมธานี พระธรรมมงคลเจดีย์ อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ณ วัดบางนา จังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2490 ได้ย้ายมาจำพรรษาที่คณะ 4 วัดอรุณราชวราราม เมื่อพระเทพมุนี (วน ฐิติญาโณ) มาครองวัดอรุณราชวราราม จึงได้ย้ายมาอยู่คณะ 1 การศึกษา พ.ศ. 2494 การศึกษาพระปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม พ.ศ. 2542 ได้รับปริญญาพุทธศาสนมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)

ด้านการปกครอง พ.ศ. 2495 เป็นเจ้าคณะ 1 วัดอรุณราชวราราม และเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ. 2511 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พ.ศ. 2528 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พ.ศ. 2539 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2551 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พ.ศ. 2552 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ลำดับสมณศักดิ์ ได้รับพระราชทานและแต่งตั้ง พ.ศ. 2492 เป็นพระฐานานุกรมที่ พระครูใบฎีกา พ.ศ. 2496 เป็นพระฐานานุกรมที่ พระครูธรรมธร พ.ศ. 2497 เป็นพระฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสุตวัฒน์ พ.ศ. 2504 เป็นพระฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ พ.ศ. 2506 เป็นพระฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2507 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโสภณวราภรณ์ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุทธิโสภณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพมงคลรังษี และวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมมงคลเจดีย์