พระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล บริจาคกัปปิยภัณ์ กว่า 2 แสนบาท ช่วยภัยน้ำท่วม

0
341

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รายงานว่า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล พร้อมด้วยวัดไทยในประเทศอินเดีย – เนปาล ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ บริจาคกัปปิยภัณ์เท่าจำนวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อจัดถวายเครื่องสมณบริโภค และมอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ พระครูศรีพิพัฒนวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล เป็นผู้แทนเข้ามอบถวาย ณ วัดยานนาวา

สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Id Line : odb2018 E-mail: [email protected]