พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ชี้นัยยะสักการะ จุดธูป-เทียนมงคล ‘บูชาประจำวันเกิด’ เสริมดวงชะตาราศี บุญวาสนา บารมี

0
1312

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ชาวพุทธแต่ครั้งโบราณเชื่อกันว่า การจุดธูปนั้นหมายถึง การไหว้บูชาสักการะในพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสากลโลก ส่วนการจุดเทียนบูชานั้น หมายถึง การให้แสงสว่างแห่งชีวิต ด้วยความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง พลันที่นำทั้งธูปและเทียนมาทำการสักการะ ถือเป็นการทำอามิสบูชาให้เกิดมงคลแก่ชีวิตโดยการบูชาสิ่งที่ดี ทำให้ตัวเรามีบารมีมากขึ้น ใจจึงสงบยิ่งขึ้น

เมื่อเราจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว คนโบราณสอนให้หมั่นทำความดี ละทิ้งความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ยิ่งส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรือง เฉกเช่นเดียวกับการจุดธูปเทียนบูชาพระประจำวันเกิดนั้น ย่อมเกิดสิริมงคลแก่ชีวิต ตามที่คาถาบูชาเทพยดาประจำวันต่างๆ ระบุไว้ดังนี้

พระอาทิตย์เทวา ยาตรายามดี ขอเชิญเสด็จลงมา รักษาอายุของข้าพเจ้า ได้ 6 ปี เวียนรอบในราศี เที่ยงคืนในราตรี สรรพเคราะห์ตัวนอก สรรพเคราะห์ตัวใน สรรพเคราะห์ตัวใดๆ ขอจงวินาศสันติ ให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ให้มีแต่ความโชคดี  โชคดี โชคดี ตลอดกาลนานเทอญ

พระจันทร์เทวา ยาตรายามดี ขอเชิญเสด็จลงมารักษาอายุของข้าพเจ้า ได้ 15 ปี เวียนรอบในราศี เที่ยงคืนในราตรี สรรพเคราะห์ตัวนอก สรรพเคราะห์ตัวใน สรรพเคราะห์ตัวใดๆ ขอจงวินาศสันติ ให้ข้าพเจ้า หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ให้มีแต่ความโชคดี  โชคดี โชคดี ตลอดกาลนานเทอญ

พระอังคารเทวา ยาตรายามดี ขอเชิญเสด็จลงมารักษาอายุ ของข้าพเจ้า ได้ 8 ปี เวียนรอบในราศี เที่ยงคืนในราตรี สรรพเคราะห์ตัวนอก สรรพเคราะห์ตัวใน สรรพเคราะห์ตัวใดๆ ขอจงวินาศสันติ ให้ข้าพเจ้า หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ให้มีแต่ความโชคดี  โชคดี โชคดี ตลอดกาลนานเทอญ

พระพุธเทวา ยาตรายามดี ขอเชิญเสด็จลงมา รักษาอายุของข้าพเจ้า ได้ 17 ปี เวียนรอบในราศี เที่ยงคืนในราตรี สรรพเคราะห์ตัวนอก สรรพเคราะห์ตัวใน สรรพเคราะห์ตัวใดๆ ขอจงวินาศสันติ ให้ข้าพเจ้า หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ให้มีแต่ความโชคดี  โชคดี โชคดี ตลอดกาลนานเทอญ

พฤหัสบดีเทวา ยาตรายามดี ขอเชิญเสด็จลงมา รักษาอายุของข้าพเจ้า ได้ 19 ปี เวียนรอบในราศี เที่ยงคืนในราตรี สรรพเคราะห์ตัวนอก สรรพเคราะห์ตัวใน สรรพเคราะห์ตัวใดๆ ขอจงวินาศสันติ ให้ข้าพเจ้า หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ให้มีแต่ความโชคดี  โชคดี โชคดี ตลอดกาลนานเทอญ

พระศุกร์เทวา ยาตรายามดี ขอเชิญเสด็จลงมา รักษาอายุของข้าพเจ้า ได้ 21 ปี เวียนรอบในราศี เที่ยงคืนในราตรี สรรพเคราะห์ตัวนอก สรรพเคราะห์ตัวใน สรรพเคราะห์ตัวใดๆ ขอจงวินาศสันติ ให้ข้าพเจ้า หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ให้มีแต่ความโชคดี  โชคดี โชคดี ตลอดกาลนานเทอญ

พระเสาร์เทวา ยาตรายามดี ขอเชิญเสด็จลงมา รักษาอายุของข้าพเจ้า ได้ 10 ปี เวียนรอบในราศี เที่ยงคืนในราตรี สรรพเคราะห์ตัวนอก สรรพเคราะห์ตัวใน สรรพเคราะห์ตัวใดๆ ขอจงวินาศสันติ ให้ข้าพเจ้า หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ให้มีแต่ความโชคดี  โชคดี โชคดี ตลอดกาลนานเทอญ

พระราหูเทวา ยาตรายามดี ขอเชิญเสด็จลงมา รักษาอายุของข้าพเจ้า ได้ 12 ปี เวียนรอบในราศี เที่ยงคืนในราตรี สรรพเคราะห์ตัวนอก สรรพเคราะห์ตัวใน สรรพเคราะห์ตัวใดๆ ขอจงวินาศสันติ ให้ข้าพเจ้า หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ให้มีแต่ความโชคดี  โชคดี โชคดี ตลอดกาลนานเทอญ

พระเกตุเทวา ยาตรายามดี ขอเชิญเสด็จลงมา รักษาอายุของข้าพเจ้า ได้ 9 ปี เวียนรอบในราศี เที่ยงคืนในราตรี สรรพเคราะห์ตัวนอก สรรพเคราะห์ตัวใน สรรพเคราะห์ตัวใดๆ ขอจงวินาศสันติ ให้ข้าพเจ้า หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ให้มีแต่ความโชคดี  โชคดี โชคดี ตลอดกาลนานเทอญ

กล่าวสำหรับเทพยาดาประจำวันเกิด จะมีชื่อเรียกต่างกัน ตามวัน สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ มีนามว่า ระวิเทพ วันจันทร์ จันทะเทพ วันอังคาร ภุมมเทพ วันพุธ (กลางวัน) วุธะเทพ วันพุธ (กลางคืน) อะสุรินทะราหูเทพ (พระราหู) วันพฤหัส คะรุเทพ วันศุกร์ สุกกะเทพ วันเสาร์ สุระเทพ

เทพประจำวันเกิดมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมาก คนส่วนมากไม่ค่อยจะรู้จักว่าเทพประจำวันเกิดของตนมีอิทธิพลต่อตนเองอย่างไร บางคนไม่รู้เลยว่าเทพประจำวันเกิดของตน มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย จะยากดีมีจน จะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ จะมียศศักดิ์หรือไม่มียศศักดิ์ที่เกิดมาในโลกนี้ ทุกคนล้วนอยู่ใต้อำนาจของเทพประจำวันเกิดของตนเองทั้งสิ้น

สำหรับการบูชานั้นใช้ธูปสีมงคลประจำวันเกิดและเทียนสีมงคลประจำวันเกิด เช่น วันอาทิตย์ สีแดง จันทร์ เหลือง อังคาร ชมพู พุธ เขียว พุธกลางคืน ดำ พฤหัสบดี สีส้ม ศุกร์ สีฟ้า เสาร์ สีม่วง ไม่ทราบวันเกิด สีขาว ท่านที่เกิดวันไหน บูชาวันนั้น ใช้ธูปเทียนตามสีประจำวันเกิด

การสักการะใช้ธูปกี่ดอก ? วันอาทิตย์ใช้ 6  ดอก จันทร์ 15 ดอก อังคาร 8 ดอก พุธกลางวัน 17 ดอก พุธกลางคืน 12  ดอก พฤหัสบดี 19 ดอก  ศุกร์ 21 ดอก  เสาร์ 10 ดอก ไม่ทราบวันเกิด 9 ดอก 

ในโอกาสสำคัญดังกล่าวนี้ วัดไผ่ล้อมได้รังสรรค์ธูปเทียนมงคลประจำวันเกิด ที่ผ่านพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสก เพื่อความเป็นสิริมงคล สามารถบูชานำกลับไปจุดบูชาที่บ้านได้ ปัจจัยสมทบทุนกองทุนหลวงพ่อพูล เพื่อสาธารณะสงเคราะห์สืบต่อไป

สอบถามได้ที่ วัดไผ่ล้อม  อ.เมือง  จ.นครปฐม  โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264  www.watpailom.org