“พระกริ่งเศรษฐีสำเภาทอง” รุ่นแรก ที่ระลึก 80 ปี พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

0
5389

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกรเถร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เจริญสิริอายุวัฒนมงคล ครบ 80 ปี 59 พรรษา คณะศิษย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้รวมกันจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลขึ้น เพื่ออนุโมทนาเชิดชูเกียรติที่ท่านได้ทำงานให้แก่ประเทศชาติ พระศาสนา และสถาบัน เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น การสร้างโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อรักษาประชาชนที่มีรายได้น้อย และพระสงฆ์ที่อาพาธ ศูนย์ศิลปาชีพ โรงเรียน อนามัย วัดต่างๆ

ในด้านต่างประเทศ ได้สร้างวัดที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศ คือวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้วยงบประมาณหลายพันล้านบาท สร้างวัดในอเมริกา หลายแห่ง ส่งเสริมให้คนไทยที่เกิดในต่างประเทศได้เรียนภาษาไทย ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้มีการสืบสานและรักษาประเพณีไทย นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างแดนเพื่อเผยแผ่พระศาสนา และวัดอีกหลายแห่งในหลายประเทศ

พระพรหมวชิรญาณ มีนามเดิมว่า ปสฤทธ์ สุทธิพันธุ์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ปีฉลู ที่บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ ขุนก่อเอ้อุกฤษ (ผา สุทธิพันธุ์) มารดาชื่อ นางก่อเอ้อุกฤษ (ตา สุทธิพันธุ์)

บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2491 ที่วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พระครูพินิฐศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ วันที่ 20 กรกฎาคม 2501 ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส (ภายหลังได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระธีรญาณมุนี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยกิจโกศล (อิน ติสฺสสโร) (ภายหลังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปัญญามุนี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระมหาบุญมา ทีปธมฺโม (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่ พระพุทธิวงศมุนี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า เขมงฺกโร

พระกริ่งเศรษฐีสำเภาทองนั้น ท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรญาณ เมตตาจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นมงคลที่ระลึกอายุครบ 80 ปี โดยจัดสร้างชุดพิเศษ 9 ชุด ชุดทองคำ 19 ชุด เงิน 199 องค์ นวะโลหะ 599 ทองเทวฤทธิ์ 999 องค์เท่านั้น

พระกริ่งเศรษฐีสำเภาทอง รุ่น 1 นี้ มีพุทธลักษณะงดงาม เป็นรูปหล่อลอยองค์ ศิลปะสุโขทัย ประทับนั่งขัดสมาธิ เหนือบัลลังก์บัวคล่ำ บัวหงาย 2 ชั้นเด่นชัด ปรารภเหตุแห่งท่านเจ้าคุณเกิดจากอุบลราชธานี พระเกศแบบบัวตูม ศิลปะล้านช้าง พระศกตูมก้นหอย พระหัตถ์ขวาวางที่พระชานุ ปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายถือบัวทิพย์ ใต้ฐานปะก้น สำหรับบรรจุลูกกริ่ง มียันต์เฑาะห์ที่ท่านได้ศึกษาสืบทอดมาจากสายพระพุฒาจารย์ (มา) วัดสามปลื้ม

สำหรับที่มาของพระกริ่งนั้นมาจากธิเบศ เข้ามาสู่จีน และคนจีนมาค้าขายในประเทศไทยโดยนั่งเรือสำเภามาจากจีน มาขึ้นเรือที่บริเวณวัดยานนาวาแห่งนี้  ในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงทำเรือสำเภาไว้เป็นอนุสรณ์ การเดินทางโดยทางเรือในสมัยนั้นเป็นที่น่ากลัวมาก  ทั้งอันตรายจากสัตว์ทะเล ภัยธรรมชาติ พายุ คลื่นทะเลเป็นต้น บางคนโชคไม่ดี  ก็ไม่สามารถเดินทางผ่านอันตรายเหล่านั้นมาได้ แต่บางคนดวงดีถึงจะมาถึงไทยได้ เมื่อมาแล้วต้องประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนมาก การค้าในสมัยนั้นก็ทำกันอย่างยากลำบาก  คนจีนในสมัยนั้นจึงนิยมนำพระกริ่งติดตัวมาด้วย  เพื่อป้องกันอันตราย เป็นโชคลาภเมตตามหานิยมในการค้าขาย และยังมีความเชื่อว่าสามารถรักษาโรคที่แพทย์รักษาไม่ได้ให้หายได้  ยกตัวอย่างเช่น  การรักษาโรคของสมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศน์  ที่อาพาธเป็นอหิวาตกโรค สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ อาราธนาพระกริ่งลงในน้ำ ทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ ประทานแก่ สมเด็จพระวันรัต (แดง) เมื่อท่านฉันน้ำพระพุทธมนต์นั้นแล้วก็บรรเทาหายอาพาธเป็นปกติ เป็นต้น

พระกริ่งเศรษฐีสำเภาทอง รุ่นแรก ที่ระลึก 80 ปี พระพรหมวชิรญาณ ประกอบพิธีเททอง วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษาคม 2560 เวลา 18.19 น. และพุทธาภิเษก วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.39 น.

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามสำนักงานวัดยานาวา โทร 02-672-3216, 086-990-6441, 086-909-5494 ไลน์ไอดี pramaha59