พรรครวมแผ่นดิน เดินหน้าเต็มสูบจัดตั้งตัวแทนพรรคในแต่ละเขตของแต่ละจังหวัด เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะร่วมงานกับพรรค

0
317

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน มอบหมายให้ ดร.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล โฆษกพรรครวมแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมเลือกสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน เพื่อแต่งตั้งตัวแทนประจำ จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 4 ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดป่าจอมทองมรรคา  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยมี กกต. จังหวัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ และสมาชิกใช้สิทธิ์เลือกตัวแทน 3 คน คือ 1. นรเศรษฐ์ ศรีเงิน 2. นางทองใบ สิงห์คำ 3. นางสาวนิ่มนวล โชตอำพร

ในวันเดียวกันได้มีการจัดตั้งตัวแทน จ.นครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 7 ณ ร้านเรืองโชคการเกษตร อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีสมาชิกเลือกตัวแทน 3 คน 1. นางสาวธีรพร   กลางพิมาย  2. นายธรวรรธน์  ชอบค้าจีรพัฒน์  3. นายโชคอนันต์  ชอบค้าจีรพัฒน์

ดร.คมสัน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากศาลรัฐธรรมนูญเคาะเรื่องพรรคการเมือง และการเลือกตั้ง ผ่านเรียบร้อยแล้ว ทางพรรครวมแผ่นดินก็เดินหน้าเต็มสูบเรื่องการจัดตั้งตัวแทนพรรคในแต่ละเขตของแต่ละจังหวัด และเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่ม LGBTQ ที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกับพรรค เพื่อชูความคิดของ คนรุ่นใหม่ส่งเสริมประชาธิปไตย ดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน เข้ามาร่วมช่วยกำหนดแนวทาง นโยบาย ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้า พัฒนารอบด้าน และนำพารอยยิ้ม ความสุขมาสู่ประชาชนทุกคนในแผ่นดินไทย

*****************************************************************