พนักงานไอเฟคปลื้ม หลังทราบอธิบดีกรมบังคับคดียุติฎีกา

0
260

ตามที่มีข่าว กรณีพนักงานบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือไอเฟคถูกกลุ่มนายทุนกลั่นแกล้งไม่จ่ายเงินเดือนค่าจ้างเป็นเวลา 2 ปี และได้ทำหนังสือถึงกรมบังคับคดีเพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิจารณาไม่ฎีกาภายหลังศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำพิพากษาแล้ว

ล่าสุด นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ในกรณีดังกล่าวบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำเลยในคดีล้มละลายได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลขอให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ให้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานบริษัทจำเลยไว้ก่อนที่จะถูกฟ้องล้มละลาย และได้มีการต่อสู้คดีกันจนกระทั่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยแล้ว แต่เนื่องจากศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้มีคำพิพากษาภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว ทำให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ตามกฎหมายล้มละลายที่จะต้องพิจารณาว่าจะยื่นฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษหรือไม่ จึงได้มีคำสั่งเร่งรัดการพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว บัดนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้พิจารณา และเห็นว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงมีคำสั่งไม่ยื่นฎีกา และได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากได้รับทราบกรณีกรมบังคับคดีมีคำสั่งไม่ยื่นฎีกา ส่งผลให้พนักงานไอเฟคที่ต่อสู้คดีมาอย่างยาวนาน 2 ปี ต่างแสดงความดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมกับชื่นชมนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ที่ให้ความเมตตาเห็นแก่พนักงานไอเฟคที่ได้รับความเดือดร้อน โดยกล่าวขอบคุณที่เร่งรัดเจ้าหน้าที่ยุติขยายฎีกาดังกล่าว