พช.โคราช สืบสานพระราชดำริ ส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

0
35

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย พระองค์ได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานขออนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ อีกทั้งมีพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จากการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ด้านผ้า และงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค

จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้า สนองพระราชดำริและสานต่อพระราชปณิธาน ได้ใช้เทคนิคและการทอ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวน 29 กลุ่มประกอบด้วย

 1. ร้านห้องเสื้อดีเทล อำเภอเมืองนครราชสีมา
 2. ฅญาบาติก อำเภอปักธงชัย
 3. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุสวนหม่อน อำเภอบัวลาย
 4. แต๋วไหมไทย อำเภอปักธงชัย
 5. ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาปักธงชัย อำเภอปักธงชัย
 6. ติ๋มไหมไทย อำเภอปักธงชัย
 7. ฉัตรทองไหมไทย อำเภอปักธงชัย
 8. กลุ่มอนุรักษ์ผ้าไหมทอมือ อำเภอปักธงชัย
 9. กลุ่มไหมทองสุรนารี อำเภอปักธงชัย
 10. กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านกี่กระตุกบ้านห้วยยางใต้ อำเภอพระทองคำ
 11. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านรกฟ้า อำเภอบัวใหญ่
 12. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองซาด อำเภอ ประทาย
 13. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนสามัคคี อำเภอประทาย
 14. ภาสกรไหมไทย อำเภอประทาย
 15. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนอีลุ่ม อำเภอประทาย
 16. กลุ่มบ้านชลประทาน อำเภอประทาย
 17. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเทียมพัฒนา อำเภอสีดา
 18. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝกโนนสำราญ อำเภอสีดา
 19. กลุ่มทอผ้าบ้านทับสวาย อำเภอห้วยแถลง
 20. กลุ่มทอผ้านครซำ อำเภอห้วยแถลง
 21. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหลุ่งประดู่ ม.1 อำเภอห้วยแถลง
 22. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองโดน อำเภอชุมพวง
 23. สมหวังผ้าไทย อำเภอปักธงชัย
 24. กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ชุมชนธงชัย อำเภอปักธงชัย
 25. กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ อำเภอปักธงชัย
 26. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมและดอกไม้ประดิษฐ์บ้านมาบเชือก อำเภอปักธงชัย
 27. กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านดงพลวง อำเภอจักราช
 28. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอจักราช

29.กลุ่มจักเพชรไหมไทย อำเภอจักราช

มียอดจำหน่ายจากการทอผ้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ ” จำนวน 43 ผืน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,300 บาท

ทั้งนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มทอผ้าจังหวัดนครราชสีมาร่วมสานต่อพระราชปณิธานพระองค์ท่าน ด้วยการทอผ้าลายดังกล่าว และขยายผลไปสู่กลุ่มทอผ้าอื่นๆ ทั่วทั้ง 32 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนได้เน้นย้ำให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอติดตามและสนับสนุนการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และรายงานผลให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบอย่างต่อเนื่อง

สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน