พช.โคราช ลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้คำแนะนำชุมชนแห่งเส้นไหม อ.จักราช

0
38

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมชม ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองปื้ด ม.6 ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา กลุ่มนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 มีสมาชิกทั้งหมด 78 ราย เป็นกลุ่มที่อยู่ในกระบวนการต้นน้ำของการผลิตไหม เน้นการปลูกต้นหม่อนเพื่อเลี้ยงไหม สาวเส้นไหมเพื่อจำหน่าย

ทางสมาชิกกลุ่มนำโดยนางบุญ ศรีจันทร์โสภากุล เลขานุการกลุ่ม บอกว่าในการเลี้ยงไหมเพื่อผลิตเส้นไหมนั้น ทางกลุ่มจะมีสมาชิกที่เลี้ยงประจำ อยู่ประมาณ 50 ราย ในการเลี้ยงไหมจะเรียกกันเป็นรุ่นๆ แต่ละรุ่นถ้าสมาชิกเลี้ยงไหมจากพันธุ์ไหม 1 แผ่น จะได้เส้นไหมประมาณ 3-4 กิโลกรัม ขายเส้นไหมกิโลกรัมละ 1,500 บาท สมาชิกแต่ละรายก็จะได้เงินจากการขายเส้นไหมประมาณ 4,500-6,000 บาท ทางกลุ่มจะรวบรวมเส้นไหมของสมาชิกเพื่อขายส่งทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และต่างจังหวัด อาทิ กลุ่มทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น นอกจากการขายเส้นไหมแล้วยังได้ขายตัวหนอนไหมหรือดักแด้ สมาชิกกลุ่มได้กล่าวต่ออีกว่า พันธุ์ไหม 1 แผ่น จะได้ดักแด้ ประมาณ 15-20 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 80-100 บาท ก็จะมีรายได้เพิ่มอีก 1,200-2,000 บาท ถ้าสมาชิกรายใดขยันเลี้ยงไหมหลายแผ่น ก็จะมีรายได้แต่เดือน 8,000 ถึง 12,000 บาท หรืออาจจะมากกว่านั้น ทำให้สามารถเป็นรายได้เสริม เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี ในส่วนการบริหารจัดการกลุ่มนอกจากการรวมขายแล้ว ในการจัดหาพันธุ์ไหม ให้แก่สมาชิกทางกลุ่มก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพันธุ์ไหมให้ และมีการจัดสวัสดิการ สาธารณประโยชน์ ต่างๆให้แก่สมาชิกและชุมชนอีกด้วย

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้กำลังใจ แนะนำแนวทางในการพัฒนากลุ่ม และเชิญชวนกลุ่มเข้าร่วมงาน “มหกรรมการซื้อขายเส้นไหม”  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย เพิ่มช่องทางในการตลาด และร่วมชมการประกวดผ้าทอลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ ณ ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายจงศิลป์ บุตราช พัฒนาการอำเภอจักราช เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจักราช และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้การสนับสนุน แนะนำกลุ่ม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนในการพึ่งตนเองต่อไป

สิทธิชัย : ภาพ/ข่าว

ทีมงานพัฒนาชุมชนจักราช : รายงาน