พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตาม “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

0
66

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP ลงพื้นที่ ติดตามและบันทึกวิดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สู่ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ณ อำเภอแม่แจ่ม ในการนี้ นางเสาวลักษณ์  ไชยเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.แม่แจ่ม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่พระราชทาน ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แก่ประธานเครือข่าย OTOP จาก 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้นำแบบลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อให้กับกลุ่มทอผ้า/ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า จำนวน 798 ราย ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำไปปรับ/ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของผ้า

อำเภอแม่แจ่ม มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำแบบลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปทอและต่อยอดผ้าตีนจกแม่แจ่ม ได้แก่ นางชุติมันต์ กรรณิกา (กลุ่มลายเมืองแจ๋ม เลขที่ 163 หมู่8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่) ที่ได้ทอลวดลายตีนจกแม่แจ่มผสมผสานเข้ากับลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ได้อย่างสวยงาม และกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านไร่  ม.10 ต.ท่าผา  ที่ได้เริ่มผสมผสานลวดลายและทอผืนผ้าตีนจก

นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่แก่ช่างทอผ้าและขอบคุณที่ได้สืบสาน “ผ้าไทย” พระราชปณิธาน “สมเด็จพระพันปีหลวง”และอยากให้อนุรักษ์ โดยการสืบทอดลวดลายที่ได้ประยุกต์ขึ้นมาใหม่คือลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ต่อให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการทอจก ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแม่แจ่ม ต่อไป

สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน