157624

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

เผาฟรี! เหยื่อโควิดอีกราย สาวนครชัยศรี “หลวงพี่น้ำฝน” เผยไม่รู้สึกยินดี เตือนการ์ดอย่าตก

วัดไผ่ล้อมเผาอีกศพ สาวนครชัยศรีติดเชื้อไวรัส (โควิด-19) หลวงพี่น้ำฝน เผยพร้อมรับเผาศพติดโควิด-19 แต่ไม่ใช่เรื่องน่ายินดี ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากเห็นคนไทยการ์ดตก ยกหลักธรรม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ตั้งสติ ลดการติดและแพร่เชื้อ หากไม่เชื่ออาจถึงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร วันนี้ (17 เม.ย. 64) ที่ศาลาชีวะศิริ ฌาปนสถานวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ได้มีญาตินำศพของนางสาวทิวาพร สนิทเทียน อายุ 39...

พช.ชื่นชมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นจำนวน 18 แห่ง ต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้อย่างยั่งยืน

วันที่ 17 เมษายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จากการที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการการแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 3 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้พร้อมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน จากเกณฑ์การประเมินการคัดเลือก ประกอบด้วย 3 ด้าน...

สำนักพุทธฯแจ้งเจ้าคณะจังหวัดคัดกรองคนบวชใหม่ต้องมีผลตรวจโควิด-19

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า พศ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 16 เม.ย. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ระบุว่า ตามที่มีภาพปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีพระภิกษุสามเณรติดเชื้อโควิด-19 นั้น จากกรณีดังกล่าว พศ.ขอความเมตตาแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองในเขตปกครองทุกระดับชั้น ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ 1.ให้ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองผู้ขอบรรพชาอุปสมบท และให้ผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทแนบผลการตรวจโรคโควิด-19 เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์อย่างเคร่งครัด 2.ขอความเมตตางดจัดกิจกรรมทุกชนิดที่อาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19