พช.อุบลฯ สืบสานผ้าไทยงดงาม “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

0
19

ที่บ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวจิราพร หมื่นสุข นักวิชาการส่งเสริมพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ลงพื้นที่สืบสานผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งบ้านคำปุน เป็นแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้ถึงกระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่ สั่งสมมานานปี เพื่อสืบสานภูมิปัญญาตั้งเดิมของท้องถิ่น โดยมีผู้ให้ความรู้แก่ช่างทอในปัจจุบันคือ นางคำปุน ศรีใส ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์-ถักทอ พ.ศ.2537 ศิลปินแห่งชาติ (หัตศิลป์-ถักทอ) ประจำปี 2561 และบุตรชาย คือ นาย มีชัย แต้สุจริยา ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 อีกทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและออกแบบผ้าลายกาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี


สำหรับบ้านคำปุนได้ทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สืบเนื่องจากพระกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทย ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานลวดลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่มจากทั่วทุกภูมิภาค ได้นำไปทอจนกลายเป็นผ้าผืนงาม ที่สร้างความประทับใจ
ในการนี้ นายมีชัย แต้สุจริยา เจ้าของและตัวแทนกลุ่มทอผ้าบ้านคำปุน กล่าวว่า กลุ่มทอผ้าบ้านคำปุน ได้ทอผ้าประเภทเทคนิคการทอ มัดหมี่ 2 ตะกอ ทอตามแบบอัตลักษณ์ผ้ากาบบัว ( ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี และ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 2557 กระทรวงวัฒนธรรม ) ประกอบด้วย 1 เส้นยืนทิว 2 เส้นพุ่ง มัดหมี่ 3 เส้นพุ่งมับไม( หางกระรอก) 4 ขิด ( ยก ) อีกทั้งยังมีการเพิ่มเทคนิค จก ( จกดาว ) และเกาะล้วง ตามลวดลายขอพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้มีความประณีต และมีคุณค่า เส้นไหมที่ใช้ทอเป็นไหมไทย ผ้านี้ย้อมด้วยสีธรรมชาติ สีครั่ง เพื่อรักษาและสืบสานภูมิปัญญาการใช้สีย้อมธรรมชาติที่บรรพบุรุษของไทยได้ถ่ายทอด ส่งต่อมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน ลวดลายที่ใช้ในการทอลายผ้าพระราชทานนี้ รักษาให้คงไว้ตามแบบที่ได้ พระราชทานทุกประการ เพื่อเทอดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพ และนำเอาเทคนิคการทอแบบต่างๆ ที่ใช้ในผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และบ้านคำปุน มาถักทอ ตกแต่งให้มีคุณค่า เป็นตัวแทนของความจงรักภักดีที่ราษฎร เกษตรกรของเมืองนี้ มีต่อพระองค์


สำหรับความหมายของ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” นั้น ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน= Eternity Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป