พช.สระแก้ว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข และปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

0
284

เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดคลองคันฉอ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว  นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายประสิทธิ์ ปานงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

โดยมี พระมหาไพวงษ์ พลญาโณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดคลองคันฉอ เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต 3 และพระสมุห์สมบัตร เทวธมฺโม วัดสระแก้ว พระอารามหลวง เลขานุการเจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต 3 ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ซึ่งหมายถึง “ บ้าน วัด ราชการ”

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพิธีลงนามถวายพระพร และการปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ ผักกาด  กวางตุ้ง พริก ผักบุ้ง มะเขือเปราะ โหระพา กระเพรา แมงลัก ผักชีลาว คะน้ายอด และสมุนไพรประกอบด้วย ต้นฟ้าทลายโจร  เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันทำบุญด้วยการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดคลองคันฉอ จำนวน 12 รูป โดยมี ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายสตรีตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

 

พช.สระแก้ว : รายงาน