พช.-สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแก่สำนักงานราชบัณฑิต สู้ภัยโควิด-19

0
255

เมื่อวานนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 403 ชั้น 4 กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อสนับสนุนราชบัณฑิตฯ จำนวน 1,500 ชิ้น โดยมี ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราชบัณฑิต เป็นผู้รับมอบ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนรู้สึกยินดีในการมอบครั้งนี้ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทางกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมสร้างโอกาสและรายได้ให้กับหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะแม่บ้านที่เป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย

“เราได้จัดฝึกอบรมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ทั้งเพื่อใช้ในครัวเรือน และเพื่อจำหน่าย ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ครอบครัวในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน สามารถสรุปยอดการจำหน่ายหน้ากากอนามัยชนิดผ้า OTOP ที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ร่วมกันทำจำหน่าย โดยมียอดจำหน่ายที่ตัวเลขล่าสุดคือ 121 ล้านบาทจากทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นผลดีกับครัวเรือนอย่างยิ่ง” อธิบดีพช. กล่าว

ด้านดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กล่าวว่า ในส่วนของสภาสตรีแห่งชาติฯ นั้น ได้จัดโครงการหลายโครงการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการแจกจ่ายถุงยังชีพไม่น้อยกว่า 5,000 ถุง

“สภาสตรีฯ ได้แจกจ่ายถุงยังชีพไม่น้อยกว่า 5,000 ถุงภายใต้โครงการ “โครงการเติมความสุข แบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้โดยเราได้กระจายถุงยังชีพนี้ไปยังพี่น้องประชาชน ส่วนในเรื่องของหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ก็เป็นกิจกรรมหลักของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้หญิงอย่างเราในยามทุกข์ยามยาก ก็มีบทบาทช่วยเหลือสังคมได้เช่นกัน” ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวเสริม

ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร กล่าวว่า ในนามของราชบัณฑิตยสภา รู้สึกยินดีอย่างยินดีและขอบคุณอย่างยิ่งในความร่วมมือและการสนับสนุนครั้งนี้ ปัจจุบันสำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมดำเนินงานด้านวิชาการประมาณ 1,000 คน ทั้งนี้ในช่วงวิกฤติโควิด-19  ทางสำนักงานฯ ยังคงดำเนินการตามพันธกิจปกติและปรับเวลาในการทำงาน ซึ่งหน้ากากอนามัย เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเช่นกัน

ในการนี้ ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ได้มอบเงินให้แก่สภาสตรีฯ สนับสนุนการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อให้ผลิตแจกจ่ายประชาชนต่อไป